Zwalken

Hè hè, het gemeentebestuur is ook wakker. Het duurde even, maar in de commissie Ruimte van 11 oktober 2017 gaf wethouder Nagel een toelichting op het plan van aanpak van de vergiftigde Westdijk. Wat blijkt:  “De gemeente Bunschoten zet nog steeds in op volledige verwijdering van de vervuilde grond waarmee de Westdijk vorig jaar is versterkt.”  Zie ook  https://www.ad.nl/amersfoort/argwaan-over-nieuw-onderzoek-westdijk~addb4125/ De CAP had in de septemberraad een motie ingediend om met minder dan volledige opruiming geen genoegen te nemen. CU en CDA stemden tegen. Hilarisch, want men is dus voor volledig opruimen, maar stemde keihard tegen een motie daarvoor. Het ontbreekt kennelijk aan goede communicatie tussen het college en de coalitiepartijen.