Skip to content

Bericht: WIM EN HENK BEËDIGD

WIM EN HENK BEËDIGD

De nieuwe coalitie van CAP, CDA, SGP en VVD is van start gegaan en kan beginnen met de uitvoering van het coalitieakkoord “Nieuwe wegen, vaste waarden! Tijdens een bijzondere raadsvergadering op donderdag 28 november 2019 werden  drie nieuwe wethouders beëdigd en geïnstalleerd. Van links naar rechts (toegesproken door onze burgemeester) Huig van Barneveld (SGP), Peter van Asselt (CDA) en Wim de Jong (CAP).

De vergadering werd enigszins ontsierd door een gênant optreden van de fractievoorzitster van de ChristenUnie, voor wie de druiven van het niet meer vertegenwoordigd zijn in het college van B&W klaarblijkelijk erg zuur waren. De fractie van de CU stemde zelfs als geheel tegen de benoeming van de drie wethouders, een in de plaatselijke politiek nog nooit vertoonde halsstarrigheid. Erg jammer en niet nodig.

Tijdens dezelfde raadsvergadering werd Henk Bos beëdigd als raadslid  voor de CAP als opvolger van Wim de Jong. Henk die al jarenlang erg actief is voor de CAP zal samen met Arian van Diermen de kar gaan trekken.

En nu kan het nieuwe college dus van start. Heb en houd vertrouwen in elkaar en maak van het coalitieakkoord een succes. Het wordt hard werken, maar dat is Spakenburgers eigen. Ga er voor!

Het bestuur van de CAP feliciteert hierbij de nieuwe wethouders en het nieuwe raadslid van harte met hun benoemingen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print