Westdijk gaat opnieuw op de schop

Tijdens de commissie Ruimte van 6 september 2017 konden de commissieleden technisch vragen stellen aan  vertegenwoordigers van de RUD (zeg maar de lange arm op milieugebied van onze gemeente Bunschoten) en het Waterschap. Onderstaand onze bijdrage. Verheugend was van de zijde van het Waterschap te horen dat zijn de intentie hebben de vervuiling volledig op te gaan ruimen. Men neemt de handschoen op en komt op 1.10.17 met een plan van aanpak. Alles opruimen voor 1.12.17, zoals in de aanschrijvingen van RUD en gemeente nu nog van het Waterschap verlangt wordt, gaat niet lukken. Maar, aldus het Waterschap, men heeft de intentie om los van de schuldvraag en wie er gaat betalen, de verontreiniging van de Westdijk zo spoedig mogelijk teniet te doen. Wij van de CAP zullen dat strak volgen: immers geen woorden maar daden!

Onze bijdrage tijdens de commissievergadering luidde:

“De CAP heeft op 31.08 duidelijk haar mening gegeven over de materie, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. Als het aan ons ligt komt er een raadsbrede, liefst unaniem aangenomen, motie waarin het collega wordt opgeroepen met minder dan alle verontreiniging opruimen niet akkoord te gaan.  Dit zou o.i. een grote steun in de rug zijn van het college.

Voorzitter: wat is het nut van het stellen van technische vragen nu het Waterschap alleen ging voor de eigen portemonnee door vergiftigde rommel te willen gebruiken voor de dijkverbetering, nota bene onder het mom van “kijk ons eens ons best doen voor de circulaire economie”.  Ondertussen bond men de kat op het spek.

Voorzitter: wat is het nut van het stellen van technische vragen  aan de RUD over haar rol namens de gemeente Bunschoten, de RUD die alleen de pakbonnen / certificaten doorlas, geen monsters nam en derhalve een “schijn”handhaving optuigden en van daadwerkelijke grondcontrole een lachertje maakte, daarbij gesteund door achtereenvolgens wethouder Heinen en wethouder Nagel die zeiden dat er “geen kou aan de lucht was” en waarvan de laatste inmiddels tegen een motie van wantrouwen opliep.

Zowel Waterschap als RUD hebben zeer naïef geopereerd en hadden zich beter moeten oriënteren inzake thermisch gereinigde grond. Zo wist Rijkswaterstaat al lang dat het niet deugde en passen zij het niet meer toe. In de Gooi en Eemlander verscheen daar een uitgebreid artikel over van de hand van  journalist Van Keken.

Voorzitter: de enige technische vraag die gesteld dient te worden: hoe snel en wanneer denkt u al dat vergif opgeruimd te hebben.”