Westdijk gaat op de schop!! Alle gif wordt afgegraven!

Het Waterschap Vallei&Veluwe heeft na uitgebreid onderzoek besloten de, op de Westdijk aangebrachte, Thermisch Gereinigde Grond (TGG) te gaan ontgraven en te vervangen door schoon materiaal.

Voor het persbericht van het Waterschap: klik hier: persbericht waterschap 24 mei 2018

Hiermee wordt recht gedaan aan de motie van de toenmalige oppositie, met name de CAP, die “uiteindelijk” (en na veel tegenwerking) door de voltallige gemeenteraad in december 2017 werd aangenomen!

De CAP was de initiatiefnemer van de  in augustus 2017 gehouden extra gemeenteraadsvergadering over de kwestie  en diende samen met collega-oppositiepartijen zelfs een motie van wantrouwen in tegen de toenmalige wethouder Nagel, die tot dan namens het college de kwestie Westdijk bagatelliseerde en vooral Pieter de Vos, die als raadslid namens de CAP de zware verontreiniging van de Westdijk aan het licht bracht, flink de maat nam.

Maar nu blijkt (en dat wordt ook door het Waterschap onderstreept): de CAP had vanaf het begin groot gelijk!  Waarvan akte!

Eens temeer blijkt: de aanhouder wint! En dat willen we u graag even laten weten!

Denk Anders: de CAP!