Skip to content

Bericht: Welkom Albertine

Welkom Albertine

Wie tot voor kort beweerde dat D66 nog eens voet aan de grond zou krijgen in de gemeente Bunschoten, werd voor gek versleten. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat er onrust ontstaat bij de benoeming van een waarnemend burgemeester met een andere politieke achtergrond dan de gemeenteraad. Toch heeft de commissaris van de koning Hans Oosters (PvdA) besloten onze zieke burgemeester Melis van de Groep tijdelijk te vervangen door mevrouw Albertine van Vliet-Kuiper (D66). Of en hoe de politieke antenne van de commissaris van de koning was afgesteld doet niet ter zake. Het besluit ligt er en de gemeente(raad) staat voor een voldongen feit. In de berichtgeving stelt de provincie dat het besluit na goed overleg met de fractievoorzitters van de politieke partijen werd genomen. Dat overleg impliceert echter niet dat de gemeenteraad zeggenschap heeft gehad. De fractievoorzitters zijn maandagavond 20 januari 2023 uitgenodigd op het provinciehuis om kennis te nemen van het besluit en bij de beëdiging van de waarnemend burgemeester aanwezig te zijn.

Is het verstandig om een waarnemend D66-burgemeester te benoemen in een conservatieve gemeente als Bunschoten? Daar kun je verschillend over denken. Maar het is niet noodzakelijk dat de politieke voorkeur van een waarnemend burgemeester overeenkomt met die van de bevolking van een gemeente. Belangrijker zijn de competenties, kwaliteiten en ervaring van de waarnemend burgemeester. Als zij voldoet aan de eisen en verwachtingen en goed in staat is om te functioneren als neutrale en representatieve vertegenwoordiger van de gemeente, dan is er niets mis met deze benoeming. Een waarnemend burgemeester met een andere politieke achtergrond kan immers ook nieuwe inzichten en ideeën brengen en bijdragen aan een breder perspectief in de besluitvorming. Maar evengoed: als de bevolking van de gemeente conservatieve waarden heeft en de waarnemend burgemeester afkomstig is uit een progressieve politieke partij, kan dit ook leiden tot tegenstrijdige opvattingen over beleidskwesties en een gebrek aan vertrouwen in haar.  

De CAP, de dorpspartij, is van mening dat het niet per se noodzakelijk is dat de politieke voorkeur van een (waarnemend) burgemeester overeenkomt met die van de bevolking van een gemeente. (Liever wel, maar niet per se.) Belangrijker zijn de competenties, kwaliteiten en ervaring van de kandidaat als burgemeester. En kwaliteit en ervaring, dat heeft mevouw Van Vliet-Kuiper. Googel haar maar eens op Wikipedia. Toegegeven: we hadden het zelf als lokale partij niet kunnen bedenken, maar wij heten haar wel van harte welkom in onze dorpsgemeenschap.

Mevrouw Van Vliet-Kuiper zal vanaf 1 februari 2023 tot naar verwachting tot 1 mei 2023 het burgemeesterschap waarnemen. Vanaf deze plaats wensen we “ongze” burgemeester Melis van de Groep van harte volledig herstel toe.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print