Volksdansgroep uitgerangeerd…

Niet alles (hoewel men heel onderscheidend en professioneel bezig is) wat Dynamisch Spakenburg teweeg brengt kan onze goedkeuring wegdragen. We zijn van mening dat de organisatie achter de Spakenburgse dagen zich vergist door min of meer afscheid te nemen van de vrijwilligers van de dames van onze plaatselijke volksdansgroep. Ons burgerlid Willem van de Geest heeft er zich erg kwaad over gemaakt en duidelijk laten weten dat hij en de CAP de gang van zaken niet erg kunnen appreciëren.

Fractievoorzitter Wim de Jong zal er binnenkort in een raadscommissie nadere vragen over stellen, zie onderstaan artikel uit De Bunschoter van 1 juni 2018.