Skip to content

Bericht: Verslag ledenvergadering

Verslag ledenvergadering

Op vrijdagavond 8 april 2022 hielden de leden van de CAP (de dorpspartij) hun jaarvergadering. Plaats van handeling was het clubgebouw van de postduivenvereniging. Het bestuur van de CAP alsmede de oud-raadsleden Arian van Diermen en Henk Bos legden verantwoording af over het gevoerde beleid in het verenigingsjaar 2021.

Een tiental leden meldde zich present, waaronder het erelid Aart Duijst. Voorzitter Dirk Koelewijn herinnerde direct na aanvang van de vergadering aan het overlijden van Willem van de Geest op 21 oktober 2021. Traditiegetrouw werd een minuut stilte gehouden. Willem van de Geest was in 2018 nog beëdigd als burgerlid en maar liefst 56 jaar lid van de CAP.

Vervolgens kwamen het verslag van de vorige ledenvergadering en het financiële beleid aan de orde. Waarna Arian van Diermen en Henk Bos verslag deden van hun politieke activiteiten. Dat alles kreeg de goedkeuring van de vergadering.

Van het bestuur van de CAP waren Dirk de Graaf en Jaap Koelewijn aftredend en herkiesbaar. En voor de vacature van het vijfde bestuurslid stelde Henk Bos zich kandidaat. De aanwezige leden benoemden vervolgens alle drie de kandidaten unaniem voor een nieuwe bestuursperiode van vier jaar.

Tot slot werd vervolgens de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 besproken. Voorzitter Dirk Koelewijn duidde een en ander en zei licht teleurgesteld te zijn dat er geen derde zetel kon worden behaald. Maar de kiezer heeft altijd gelijk en de CAP zal zich constructief opstellen in de inmiddels gestarte coalitieonderhandelingen met de VVD, het CDA en de SGP. Koelewijn sprak de hoop uit dat er binnen afzienbare tijd “witte rook” gemeld kan worden. Na de teloorgang in het najaar 2019 van de coalitie van CU en VVD, heeft de daarna ontstane coalitie van VVD, SGP, CDA en CAP een heel aantal zaken voortvarend aangepakt en dat alles in goede harmonie. Het zou doodzonde zijn, aldus Koelewijn, als de huidige onderhandelingen zouden spaak lopen. Alle betrokken partijen zijn zich dat volgens hem ook goed bewust. De onderhandelingen worden namens de CAP gevoerd door de raadsleden Wim de Jong en Alfred de Graaf met als “reserve” Arian van Diermen. De laatste maakte nog een ongelukkige opmerking over het nieuwe raadslid Alfred de Graaf, die vanwege zijn werkzaamheden afgelopen week onmogelijk alle vergaderingen kon bijwonen. Van Diermen laakte dat, maar voorzitter Koelewijn toonde begrip en legde uit dat je van een kersvers raadslid alles mag verwachten maar niet het onmogelijke. De Graaf verbleef afgelopen week voor zijn werk in Vlissingen en de reisafstand en -tijd (vice versa) maakten overal present zijn niet mogelijk. Dat zal ook in de toekomst nog wel eens het geval zijn en daarmee moeten we leven, je kunt nu eenmaal geen ijzer met handen breken. Om eraan toe te voegen dat hij van Van Diermen meer begrip had verwacht.

Na nog enkele vragen te hebben beantwoord over de verkiezingscampagne en het onderhouden van contact met de leden via social media en de website www.capbunschoten.nl, kon Dirk Koelewijn de 66e algemene ledenvergadering van de CAP sluiten. Waarna informeel nog werd genoten van een hapje en een drankje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print