Uit de fractie

CAP-9012Na de zomervakantie is de politiek ook alweer een tijdje actief bezig. Voor de zomervakantie werd door de meerderheid van de raad besloten om de tarieven van de reiniging en rioolheffingen zodanig te berekenen dat dit per gezin op € 44,00 verhoging per jaar komt. De CAP heeft tegen deze verhoging gestemd. Opmerkelijk was en is dat het college niet voor deze verhoging had gekozen en deze dus ook niet heeft voorgesteld. Een raadsmeerderheid van CU, SGP en VVD heeft om haar moverende redenen het voorstel ingediend en zo geschiede het. Dat is de normale werking van de democratie, met de raadsverkiezingen nog maar net achter de rug kan elke kiezer nagaan of dit het is wat de kiezer voor ogen stond.

Momenteel werken we toe naar de begrotingsbehandeling ,die raadsvergadering staat gepland voor 6 november a.s.
De begroting ziet er als geheel goed uit en dat is in deze tijden op zich best een compliment waard!
Dat wil uiteraard nog niet zeggen dat er volgens ons nog niet een paar dingen worden voorgesteld waar wij veel moeite mee hebben. Een ervan is het voorstel om de tariefdifferentiatie reinigingsrecht los te laten. Het reinigingsrecht bestaat uit drie soorten tarieven; een, twee en meerpersoonshuishouden. Dit komt voort uit het principe “de vervuiler/gebruiker betaald”. Een rechtvaardig en logisch uitgangspunt. Want een gezin van een alleengaande produceert uiteraard veel minder afval dan een gezin dat uit meerdere personen bestaat. Vergelijk het met het gebruik van gas water en elektra daar is in een meerpersoonshuishouden meer van nodig dan in het gezin van een alleenstaande. Moet u zich voorstellen dat de energie maatschappijen zich op het standpunt zouden stellen dat al die aparte meters in al die woningen te veel is administratieve rompslomp is. En dat ze u zouden voorstellen om per wijk een verbruiksmeter te plaatsen het verbruik te delen door het aantal woningen en zie daar uw maandtarief. Ik durf te stellen dat geen zinnig mens daar mee akkoord zou gaan. Zo vind ik de gedachte/voorstel om dit bij de reiniging wel te doen een voorstel dat sterk tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel indruist. Wij hebben namens de CAP aangegeven grote moeite te hebben met dit voorstel. Op deze manier worden kleine gezinnen buiten de hierboven beschreven verhoging, die zeer fors is, nog eens extra belast hetgeen neer zou komen op zo’n 37% verhoging van het tarief! Nee daar kunnen wij echt niet mee akkoord gaan.

Verder is en was het voor mij wel even wennen om na 5 jaar wethouder te zijn geweest weer als raadslid mijn plaats in te nemen. Ik heb goede herinneringen aan de tijd als wethouder en denk met dankbaarheid terug op een uitstekende samenwerking in het college. Ik heb de lust en de gezondheid gekregen om hard te werken, samen met anderen veel te bereiken voor onze mooie en geliefde gemeente. Ik hoop dat ik me als raadslid nog jaren mag inzetten om samen te bouwen aan een mooie en zelfstandige toekomst. Want er is nog veel werk te doen waar ik met graagte een bijdrage aan wil leveren. Samen met Pieter de Vos, met wie het uitermate goed samenwerken is, zullen wij werken voor en aan ons aller belang. Ik kan nu al wel zeggen dat de sfeer en de wijze van met elkaar omgaan in de raad uitstekend is. Daar ben ik erg blij mee en geeft mij veel vertrouwen in de toekomst.
Ik wens u allen een mooi en gezond najaar toe.

Met vriendelijke groet,
Rita van de Groep.
Fractievoorzitter van de CAP.