Stuitend – Ja zeggen en nee stemmen

Snapt u dat nou? Alle mooie woorden over rentmeesterschap en een betere wereld willen achterlaten voor toekomstige generaties ten spijt, stemden ChristenUnie en CDA TEGEN een motie voor het opruimen van de sterk vergiftigde Westdijk. Het één zeggen en het ander doen. Het dossier Westdijk is weer een hoofdstuk rijker.

Tijdens de raadsvergadering van 21 september 2017 kwam een motie van CAP, VVD en SGP ter tafel, die de raad opriep unaniem uit te spreken dat we met minder dan het volledig opruimen van alle verontreiniging geen genoegen willen nemen. Tijdens de bespreking van de motie werd duidelijk dat de hele raad voor het opruimen van de rommel is, onder het motto: als je het er op kunt leggen, dan kun je het er ook afhalen.

Maar als het op stemmen aankomt trekken CU en CDA bij monde van respectievelijk Peter Nagel en Henri Wieldraaijer hun keutel in. Ze draaien en draaien en kunnen het niet verteren dat de motie afkomstig is van de oppositie. Een motie van de oppositie die ze overigens ook zelf hadden kunnen indienen toen wethouder Menno Nagel (die afgelopen 31 augustus al tegen een motie van wantrouwen opliep) daar in een interview gepikeerd aan appelleerde. Resultaat: de motie werd verworpen en de Bunschoter-gemeenteraad aangevoerd door CU en CDA nemen over de motie wat te doen met de zwaar vergiftigde Westdijk geen hard standpunt in. Daarbij feitelijk ruimte latend voor andere oplossingen. Van volksvertegenwoordigers mag je anders verwachten, want ja zeggen en nee stemmen…. dat is stuitend.