Scheid de zonde van het afval – DENK ANDERS

In ons dorp maken vele inwoners zich druk over het vooraf moeten scheiden van afval  en de mislukte in- en uitvoering daarvan door de CU en het CDA. Bij de vorige verkiezingen in 2014  was er nog geen vuiltje aan de lucht en was er niets over te vinden in hun verkiezingsprogramma’s, maar men zat nog niet op het pluche of de ROVA werd binnengehaald en u mocht uw straat of tuin vol zetten met containers. En als kers op de taart mocht u uw restafval, na een heel eind er mee te moeten sjouwen, in een aparte ondergrondse container gaan stoppen, waarvoor u ook nog €1,55 (nu al €1,57) per zak moet betalen. Daar bovenop moeten mensen in de hoogbouw en mensen zonder tuin/straat ook hun GFT-afval bij het restafval stoppen en dat zelf betalen a €1,57 per zak. Ongelijke behandeling dus en het college was horende doof en ziende blind en heeft er geen boodschap aan. Moet je kennelijk maar niet in de hoogbouw of kleinbehuisd gaan wonen. Het toppunt van dit alles is dat vrachtwagenladingen van de ROVA worden afgekeurd wegens onvoldoende scheiden, zodat alles alsnog naar de verbranding gaat. Dat kan beter. Veel beter, ook voor het milieu. En efficiënter en goedkoper, gewoon door nascheiding weer in te voeren. Exit ROVA en gewoon weer 1 container in je tuin die je wekelijks aan de straat kunt zetten. Denk daar eens over na, voor je op 21 maart 2018 gaat stemmen. Kies voor gezond boerenverstand, kies CAP.

Hieronder geef ik u het artikel door van Elsevier-journalist en zeer gerespecteerde columnist Syp Wynia, zoals dat verscheen eind februari 2018 bij Elsevier. Hij slaat de spijker wat de CAP betreft op de kop!

“Scheid de zonde van het afval”

“Gemeenten maken zichzelf vreselijk belangrijk, ook al zijn ze in de praktijk vooral uitvoerende diensten van Den Haag en Brussel. Echt veel speelruimte hebben ze niet. Maar waarover gemeenten wel lekker veel mogen stoeien, is afval. Dat gebeurt dan ook, met soms wonderlijke effecten. Nu moet gezegd dat Den Haag ook met het afvalbeleid wel weer de toon zet. In 2020 moet driekwart van het afval worden gerecycled, en in 2050 zelfs alle afval. Dat gaat dan een eigen leven leiden, al helemaal omdat het hier gaat om afval – en dus om milieu, en dus om zuiver op de graat zijn – om bewustwording, om anderen de maat kunnen nemen. Daar zijn mensen, Nederlanders niet in de laatste plaats, bijzonder goed in. Gemeenteraden dus ook. En dus rivaliseren gemeenten met andere gemeenten over wie het zuiverst op de graat is en wordt wethouders de maat genomen op 1 procent meer of minder plastic in het afval. Erg praktisch is het vaak niet. Praktisch gedacht zou je zeggen: laten we het afval tegen de laagste kosten zo schoon, milieuvriendelijk en voor mijn part zo klimaatvriendelijk mogelijk afvoeren en hergebruiken als daar vraag naar is. Allemaal onder het motto: wat werkt, dat werkt. Maar dan hebben we buiten de waard van de Nederlandse religieuze en ideologische traditie gerekend. Want consumeren en afval produceren, is zondig en fout en moet dus worden bestraft. En de zondaar dient te worden heropgevoed. Die zondigheidsbenadering is zo dominant dat doelmatig denken uit beeld verdwijnt.

Daarom wedijveren gemeenten in ‘bronscheiding’. Wie de meeste types bakken, zakken en containers heeft en zijn burgers het meest lastigvalt met scheiden, wegbrengen en straffen, is het zuiverst op de graat. Intussen lopen de maden uit die bakken, staan al die plastic scheidingsbakken te verpieteren in de bijkeuken en stinken de luiers bij mooi weer de straat uit. Zijn milieu en klimaat ermee geholpen? Hmm. Leidt het tot hergebruik van plastic? Vaak niet, want geen burger scheidt zijn vuil echt goed. Er moet bij het afvalbedrijf verder worden nagescheiden en dan nog is het de vraag of het iets oplevert waarvan nog wat kan worden gemaakt.

Met de gedragseffecten wordt al helemaal geen rekening gehouden. Mij bereiken berichten over groengezinde medeburgers die rustig de hybride auto pakken om de vuilniszakken die ze in eigen gemeente per stuk moeten betalen 100 kilometer verderop gratis bij het vuil te zetten. Heel hilarisch is dat het uitgerekend de grote steden zijn waar heel veel, heel bewust links en groen wordt gestemd, waar burgers niet aan dat circus meedoen. Neem nou de gemeente Amsterdam: als de Pvda er niet de grootste is, is het wel D66 en straks misschien Groenlinks. De hoofdstad wil in alles progressief, duurzaam en divers zijn. Maar intussen doen die Amsterdammers vergeleken met de rest van het land zelf nauwelijks aan afvalscheiding. Ze hebben er de ruimte niet voor, hun hoofd staat er niet naar, ze komen uit een land waar zoiets niet bestaat of ze denken dat de gemeente de zaak wel opruimt. Dat laatste doet de gemeente dan ook. Onder meer met een grote gemeentelijke afvalverbrander die onvoldoende werk heeft aan het Amsterdamse afval en dus afval uit Engeland haalt. Diezelfde vuilverbrander heeft sinds kort bovendien een hypermoderne afvalscheider die het plastic bijvoorbeeld veel slimmer uit het afval haalt dan zelfs de groenste kiezer ooit zou kunnen.

Als we het zondebesef nou eens uit het afvalbeleid zouden halen, als gemeenteraden nou eens zo zouden worden heropgevoed dat ze er niet op uit zijn hun burgers te heropvoeden en te straffen, dan zouden we een stuk slimmer en ook nog eens goedkoper met het afval omgaan. Dan zouden we het wensdenken schrappen. Dan zouden we eerst kijken of er vraag is naar herbruikbaar plastic, in plaats van eerst plastic verzamelen om vervolgens te constateren dat niemand er iets mee kan. Het zal u en mij wellicht tegen de borst stuiten, maar soms is verbranden domweg de schoonste en doelmatigste manier om van volle babyluiers af te komen.”

Laatste nieuws:

Restafval tegen betaling storten een grote mislukking

CDA ziet het licht: https://www.ad.nl/amersfoort/cda-wil-stoppen-met-omgekeerd-inzamelen~a8de55cc/