Skip to content

Bericht: Schansplein 2.0 – een voorstel

Schansplein 2.0 – een voorstel

Ons oud-raadslid Henk Bos, thans nog actief in de commissie Ruimte, was blij met het aangenomen raadsvoorstel parkeren Centrum (zie ons vorige bericht). Onderdeel daarvan is de invoering van een blauwe zone op het Schansplein. Henk was daar een warm voorstander van, maar (creatief als hij is) vindt hij ook dat de ruimte op het Schansplein een andere inrichting verdiend welke ook nog eens veel nieuwe parkeerplaatsen oplevert. Hieronder zijn voorstel voor een andere inrichting, een voorstel dat we als CAP van harte ondersteunen: 

“Hier een plan voor herinrichting van het Schansplein. Het plein is ca 40 jaar oud en de parkeerplekken voldoen niet meer aan de norm. Door het op de nieuwe manier in te richten krijg je 50 parkeerplekken meer. Van 97 naar 147 parkeerplekken. Het wordt ruimer en ingericht volgens de geldende normen. (2,5 m brede vakken)

Toepassing van graskeien op de parkeerplekken zorgt voor goede afvoer van het regenwater. Goed voor klimaat en voor een goede grondwaterstand dit vooral omdat er veel houten paalfunderingen in de buurt zijn.  

De subsidie van de overheid voor herinrichting van ons centrum kan voor een deel mooi gebruikt worden om de kosten van ca 4 ton (ex Btw) te dekken. Als dan de herinrichting van het Schansplein wordt uitgevoerd voordat de parkeergarage en bouw van winkels en appartementen bij het Visrokersplein van start gaat, heb je al 50 extra parkeerplekken om het tijdelijk wegvallen daarvan op het Visrokersplein te compenseren. De bomen die nu op het Visrokersplein staan kan je dan verplaatsen naar het Schansplein. Al met al een win win situatie.”

Was getekend: Hendrik Bos.

De CAP, de dorpspartij, vindt het een prima plan. Maar ben je het er niet (helemaal) mee eens of heb je bezwaren, op- of aanmerkingen? Reageer dan via onze contactpagina, klik op: 

https://capbunschoten.nl/contact/

Uw vragen en op- of aanmerkingen nemen we graag mee ter bespreking en/of om het plan bij te stellen. Eenmaal gefinetuned kunnen we dan beslissen het in te dienen en aan de raad voorleggen.

Kom maar op met uw mening. Alvast dank voor het meedenken! 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print