Rita van de Groep nog steeds erg ziek / tijdelijke vervanging in de raad

Onze CAP-fractievoorzit(s)ter Rita van de Groep is momenteel erg ziek en wordt al enkele weken verpleegd in het Meander Mc, Maatweg 3, 3818 TZ Amersfoort,  op de afdeling B3, kamer 44. Een kaartje is altijd welkom!

Na enkele buik/darm-operaties en na lange tijd slapend te zijn gehouden op de intensive care, verblijft zij nu op medium care. Rita mag (behalve van man en kinderen) momenteel nog geen bezoek ontvangen. Zoals zich het nu laat aanzien zal zij ook de komende weken, wellicht enkele maanden, verstek moeten laten gaan op het politieke toneel.

In overleg met de voorzitter (onze burgemeester) en de griffie van de gemeenteraad is momenteel een procedure opgestart om Rita tijdelijk te kunnen vervangen in de gemeenteraad. Vooralsnog voor een periode van maximaal 16 weken. Hiervoor zal de CAP een vervanger aanwijzen die Rita’s lege plaats tijdelijk gaat opvullen. Er wordt naar gestreefd om aan de raadsvergadering van 9 maart 2017 als CAP weer voltallig te kunnen deelnemen.