Restafval tegen betaling storten een grote mislukking

Wethouder Nagel antwoordde 8 maart 2018 op CAP-vragen over de door het GBLT bij u bezorgde DIFTAR-nota (restafvalstortingen a 1,55 per zak – tarief 2017), dat:

Maar liefst 955 adressen hebben in 2017 geen restafval hebben gestort. Zij hadden dus ook geen extra afvalkosten.

16 adressen hadden maar 1 storting over 2017, 24 adressen hadden 2 stortingen, 17 adressen hadden 3 stortingen, 387 adressen hadden slechts 4 stortingen en 338 adressen hadden maximaal 5 stortingen middels de befaamde ROVA-pas.

Bij elkaar hadden dus 782 adressen  maar 1, 2, 3, 4 of 5 stortingen.

De gemiddelde nota die de burger ontving, bedroeg €31,-  ofwel 20 stortingen.

De hoogste nota was voor voor 560 stortingen a €1,55 per stuk, totaal een rekening van €868,-