Skip to content

Bericht: Raadsbrede steun boeren

Raadsbrede steun boeren

Op initiatief van de SGP is tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 juni door de gemeente raad unaniem een motie aangenomen die het college vraagt de Provincie Utrecht te verzoeken niet mee te gaan met de huidige plannen van de landelijke overheid zolang de huidige maatregelen niet herzien worden. De CAP – de Dorpspartij – steunde de indieners van harte! Voor de volledige tekst van de unaniem aangenomen motie: klik op: SGP Motie Steun onze boeren

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print