Skip to content

Privacy policy

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Disclaimer en Copyrights   

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:  De Christelijke Arbeiders Partij Bunschoten zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn.  De Christelijke Arbeiders Partij Bunschoten kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is.

De Christelijke Arbeiders Partij Bunschoten is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.  De Christelijke Arbeiders Partij Bunschoten kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen.  De Christelijke Arbeiders Partij Bunschoten is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site.  De Christelijke Arbeiders Partij Bunschoten heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen.

De Christelijke Arbeiders Partij Bunschoten kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn.  De Christelijke Arbeiders Partij Bunschoten is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

Copyright:

De website www.capbunschoten.nl is eigendom van de Christelijke Arbeiders Partij Bunschoten. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst en de vormgeving, behoren toe aan  de Christelijke Arbeiders Partij Bunschoten en nwevorm.nl. De inhoud van deze websites mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Christelijke Arbeiders Partij Bunschoten worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.