Pieter de Vos stapt per direct uit de politiek

Bunschoten, maandag 19 december 2016.

De fractie van de Christelijke Arbeiderspartij bestaat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 uit de raadsleden Rita van de Groep – Koelewijn en Pieter de Vos.

Nadat eerder dit jaar Pieter de Vos al publiek maakte dat hij het na twee raadsperiodes voor gezien wilde houden en ook Rita van de Groep-Koelewijn intern al had aangegeven niet opnieuw lijsttrekker te willen worden, stond het bestuur voor de opgave nieuwe kandidaten te zoeken voor de top 3 voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Vooruitkijkend naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is het van belang tijdig duidelijk te hebben wie beschikbaar is voor de lijst om zijn of haar schouders eronder te zetten. Na analyse van de verkiezingen 2014 en de uitkomsten daarvan, stond verjongen van de kandidatenlijst voorop. Een uitermate geschikte kandidate moest echter afhaken vanwege een nieuwe baan en een aantal andere kandidaten zagen om hun moverende en te respecteren redenen af van ons beroep op hen. Het blijkt voor alle politieke partijen overigens uitermate moeilijk goede kandidaten te vinden. Want hoewel mensen over de politiek veelal een heel duidelijke mening hebben, wil dat nog niet zeggen dat men er actief aan wil deelnemen. De onvrede met de politiek die momenteel wereldwijd opgang doet (de elite die maar wat doet en niet luistert naar de man in de straat) helpt ook niet echt. Niet vreemd als je eigen regering je eigen land aan de Europese Unie uitverkoopt en als bijvoorbeeld plaatselijk CU en CDA er een nieuw afvalbeleid doordrukken dat hoewel duurder, zogenaamd als goedkoper wordt verkocht. En wat te denken van het even snel willen regelen van sociale woningbouw ten behoeve van onder andere statushouders op een drietal locaties zonder enige fatsoenlijke communicatie vooraf met de omwonenden. Geen wonder dat de politiek niet erg populair is.

Enfin, onze zoektocht naar jong talent heeft, met nog iets meer dan een jaar te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, geen resultaat opgeleverd. Daarom heeft het bestuur van de CAP aan Wim de Jong (14 jaar ervaring als raadslid voor de CAP) gevraagd of hij de beoogd lijsttrekker wil zijn en samen met Arian van Diermen en Dirk de Graaf de kar straks wil gaan trekken. Genoemde leden hebben hier in bewilligd en het bestuur is voornemens op de algemene ledenvergadering (te houden in maart 2017) een voorstel aan de leden te doen om in te stemmen. De kandidaten kunnen dan direct aan de slag met het maken van plannen voor de campagne en het verkiezingsprogramma en hebben dan ruim de tijd om zich samen met de huidige fractie in te werken in de materie. Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zal het bestuur in het najaar 2017 nog een extra ledenvergadering houden waarin de overige kandidaten en het verkiezingsprogramma zullen worden gepresenteerd aan de leden.

Voor ons fractielid Pieter is Vos is (onder meer) dit voorgenomen bestuursbeleid een reden geweest om de handdoek te werpen en per direct zijn functie als raadslid namens de CAP neer te leggen en afscheid te nemen van de plaatselijke politiek. Dat spijt ons meer dan we kunnen zeggen, want als er één raadslid was die er echt voor ging en de drive had zich vast te bijten in soms taaie dossiers, dan was het wel Pieter. Als een donderslag bij heldere hemel bereikte ons zaterdag 17 december 2016 zijn schriftelijke mededeling ter zake. Inmiddels is duidelijk dat Pieter bij zijn besluit blijft en dat feit dienen we te respecteren. Al hadden we dat graag anders gezien! Pieter was in de politiek een gentleman die zijn dossiers beheerste en nooit grote woorden gebruikte , een raadslid naar wie men vanwege zijn uitstekende argumentatie luisterde als hij het woord voerde. De CAP zal hem gaan missen.

Pieter zal in de gemeenteraad vervangen worden door Arian van Diermen die direct achter Pieter op de kieslijst stond. Waarvan akte.

Dirk Koelewijn – voorzitter CAP.