Skip to content

Bericht: Parkeren Schansplein

Parkeren Schansplein

Op 23 juni vergaderde gemeenteraad over de kadernota en een van de onderwerpen die werden ingebracht betrof een motie van de CAP – de Dorpspartij, inzake de grote parkeerproblemen op en rond het Schansplein. In een motie vroeg de CAP aandacht voor dit probleem dat al sinds 2019 voortsleept en waarin maar geen beweging schijnt te zitten. Inspraak van omwonenden, onder andere de buurtvereniging Nieuwe Schans, een werkbezoek van de wethouder en enkele raadsleden, ambtenaren die zich oriënteerden, kortom heel veel belangstelling en meeleven, maar tot nu toe geen enkele concrete tegemoetkoming voor de centrumbewoners.
Dit in schril contrast tot het wel snel investeren van € 95.000,- euro in de leefbaarheid en citymarketing van ons centrum, nota bene omdat de ondernemers (winkels en horeca) onderling een stammenstrijd uitvoeren en zelf geen euro wensen te investeren. Het belonen van slecht gedrag kan dus wel snel geregeld geworden maar de parkeerproblematiek met name op en rond het Schansplein oplossen…. ho maar.

Uiteindelijk werd de motie aangehouden omdat het college aangaf in september/ oktober duidelijkheid te verschaffen over de kwestie. Dat is te hopen voor hen want zelden is er zo traag op een voor centrumbewoners groot probleem geacteerd. Het wordt tijd om spijkers met koppen te slaan. De CAP gaat voor een blauwe zone met ontheffing voor de omwonenden van het Schansplein en Nieuwe Schans. Dat functioneert bijvoorbeeld in de Harderwijkse binnenstad ook voorbeeldig. We roepen het college op om de mensen niet nog langer aan het lijntje te houden. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print