Algemene ledenvergadering CAP

Op dinsdag 28 maart 2017, aanvang 20:00 uur, zal in het clubgebouw van P.V. Ons Genoegen, Pr. Johan Frisostraat 13, de algemene ledenvergadering gehouden worden. Agenda: Opening door de voorzitter Vaststellen agenda / rond doen gaan presentielijst Vaststellen notulen ALV 26 april 2016 Verslag kascontrolecommissie. Benoemen nieuwe leden kascontrolecommissie\ Financieel jaarverslag […]

Rentmeesterschap

Met “thermisch gereinigde” chemische rommel de Westdijk ophogen. Dat noemt men bij de club van de wethouder rentmeesterschap. En dan na een gifsloot en dood geboren kalveren praten over framing. Je moet maar durven als heemraad van het waterschap. En je moet het maar goedvinden als wethouder. Wij noemen het […]

Page 1 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11