CAP naar PVV klinkklare nonsens

Volgens de berichtgeving in Nieuwsuur van de NOS op 3 mei jongstleden zou onze CAP één van de zeven lokale partijen zijn die overstappen naar de PVV, of die dat zouden overwegen. Klinkklare nonsens. Het bestuur heeft het nimmer overwogen, het is evenmin besproken, laat staan dat we er nog een beslissing […]

Leden stemmen in met kieslijst GR2018

Tijdens de algemene ledenvergadering van 28 maart 2017, hebben de leden ingestemd met het bestuursvoorstel voor de kandidatenlijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De top 10 luidt: Wim de Jong Arian van Diermen Dirk de Graaf Henk Bos Jaap Koelewijn Willem van de Geest Gijp Kelderman Rita van de […]

Algemene ledenvergadering CAP

Op dinsdag 28 maart 2017, aanvang 20:00 uur, zal in het clubgebouw van P.V. Ons Genoegen, Pr. Johan Frisostraat 13, de algemene ledenvergadering gehouden worden. Agenda: Opening door de voorzitter Vaststellen agenda / rond doen gaan presentielijst Vaststellen notulen ALV 26 april 2016 Verslag kascontrolecommissie. Benoemen nieuwe leden kascontrolecommissie\ Financieel jaarverslag […]

Page 1 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11