Wel blaffen, niet bijten.

Ons college van B&W kiest er in gifzaak Westdijk voor om niet door te bijten. De eerdere aanschrijving van het Waterschap blijkt een loos gebaar. Handhaving van de milieuwetten is ver te zoeken nu de gemeente, bij monde van wethouder Nagel,  terugkrabbelt. De gemeente kan kiezen: ofwel een last onder dwangsom […]

Zwalken

Hè hè, het gemeentebestuur is ook wakker. Het duurde even, maar in de commissie Ruimte van 11 oktober 2017 gaf wethouder Nagel een toelichting op het plan van aanpak van de vergiftigde Westdijk. Wat blijkt:  “De gemeente Bunschoten zet nog steeds in op volledige verwijdering van de vervuilde grond waarmee […]

Juridisch steekspel vergiftigde Westdijk begonnen

Het plan van aanpak Westdijk is 3 oktober bekend geworden bij de raadsleden. In het plan beredeneert HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. namens hun klant het Waterschap Vallei en Veluwe, dat men de (ons inziens kraakheldere) resultaten het vernietigende rapport van B-ware (universiteit van Nijmegen) inzake de gebruikte zogenaamd thermisch gereinigde grond […]

Stuitend – Ja zeggen en nee stemmen

Snapt u dat nou? Alle mooie woorden over rentmeesterschap en een betere wereld willen achterlaten voor toekomstige generaties ten spijt, stemden ChristenUnie en CDA TEGEN een motie voor het opruimen van de sterk vergiftigde Westdijk. Het één zeggen en het ander doen. Het dossier Westdijk is weer een hoofdstuk rijker. Tijdens […]

Herstel-operatie Rita van de Groep

Onze fractievoorzitter Rita van de Groep zal op 9 oktober 2017 nog een herstel-operatie moeten ondergaan, als gevolg van de in januari dit jaar verrichte operaties vanwege zeer ingrijpende en gecompliceerde buikklachten. Rita zal het politieke raadswerk dus voorlopig nog niet kunnen oppakken. Zij zal zich in de Bunschoter gemeenteraad […]

Page 1 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 11