Stuitend – Ja zeggen en nee stemmen

Snapt u dat nou? Alle mooie woorden over rentmeesterschap en een betere wereld willen achterlaten voor toekomstige generaties ten spijt, stemden ChristenUnie en CDA TEGEN een motie voor het opruimen van de sterk vergiftigde Westdijk. Het één zeggen en het ander doen. Het dossier Westdijk is weer een hoofdstuk rijker. Tijdens […]

Herstel-operatie Rita van de Groep

Onze fractievoorzitter Rita van de Groep zal op 9 oktober 2017 nog een herstel-operatie moeten ondergaan, als gevolg van de in januari dit jaar verrichte operaties vanwege zeer ingrijpende en gecompliceerde buikklachten. Rita zal het politieke raadswerk dus voorlopig nog niet kunnen oppakken. Zij zal zich in de Bunschoter gemeenteraad […]

Westdijk gaat opnieuw op de schop

Tijdens de commissie Ruimte van 6 september 2017 konden de commissieleden technisch vragen stellen aan  vertegenwoordigers van de RUD (zeg maar de lange arm op milieugebied van onze gemeente Bunschoten) en het Waterschap. Onderstaand onze bijdrage. Verheugend was van de zijde van het Waterschap te horen dat zijn de intentie […]

Bijdrage CAP debat Westdijk 31.08.17

Waarom wij de extra raad over de vergiftigde Westdijk aanvroegen en waarom we tenminste om excuses van de wethouder vroegen, maar die niet kregen. Wat leidde tot een motie van wantrouwen tegen wethouder Nagel. De motie werd verworpen omdat CU en CDA tegenstemden. Zij konden zich, ondanks de zware verwijten […]

Welles – Nietes Westdijk

Graag verwijzen we naar het uitstekende interview van Maarten van der Molen van RTV Bunschoten met ex-CAP-raadslid Pieter de Vos (die het balletje vorig jaar aan het rollen bracht) inzake de milieuverontreiniging van de Westdijk met zwaar vervuilde thermisch gereinigde grond (TGG). Klik op de link en laat u bijpraten […]

Oppositie wil extra raadsvergadering

Naar aanleiding van de milieuverontreiniging van de Westdijk door middel van zogenaamd thermisch gereinigde grond, hebben de CAP, VVD en SGP op 26 juli jongstleden schriftelijk de griffier van de gemeente Bunschoten verzocht om de voorzitter van de raad te vragen een extra raadsvergadering te organiseren. Echter: vanwege de vakantieperiode […]

“We hebben de grond gecontroleerd”

Het dossier milieuverontreiniging Westdijk wordt steeds dikker. “We hebben de grond gecontroleerd”, aldus de gemeente Bunschoten. Bij nader inzien blijkt dat niet de zogenaamd “thermisch gereinigde grond” is gecontroleerd, maar dat alleen de papierwinkel, de certificaten, zijn gecontroleerd. Zoals we al eerder berichtten: vertrouwen is goed, maar controle was veel beter […]

Gezondheidsrisico’s Westdijk

De GGD regio Utrecht concludeert n.a.v. de zwaar verontreinigde Westdijk: “Op dit moment lijkt het directe contact met de verontreinigde grond of neergeslagen zouten de enige mogelijk relevante blootstellingsroute. Gezien de locatie van de verontreiniging verwacht de GGD geen langdurige (jarenlange, dagelijkse) blootstelling. De gezondheidsrisico’s zijn daarmee waarschijnlijk beperkt. Daarentegen […]

Page 1 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 11