Zevenhuizen wordt voor het lapje gehouden!

Wethouder Buijtelaar (VVD) van Amersfoort weet het al zeker. Die ontsluitingsweg van Vathorst-Bovenduijst over Bunschoter grondgebied (dwars door Zevenhuizen) gaat er gewoon komen. “Het college van Bunschoten heeft in mei 2016 nogmaals bevestigd dat het onder voorwaarden, die inmiddels zijn vervuld, meewerkt”, aldus Buijtelaar.  Dit nadat eerder in de Utrechtse […]

Spaghetti-dossier

De afvalproblematiek weet de gemoederen wel te beroeren. Tijdens de commissievergadering Bestuur & Middelen van 30.11.17 bogen de leden zich over een memo van het college, waarin men allerlei opties (met bijbehorende kosten) opsomde om meer luiercontainers te plaatsen, de GFTcontainer af te schaffen, grote gezinnen van een extra kliko […]

Wel blaffen, niet bijten.

Ons college van B&W kiest er in gifzaak Westdijk voor om niet door te bijten. De eerdere aanschrijving van het Waterschap blijkt een loos gebaar. Handhaving van de milieuwetten is ver te zoeken nu de gemeente, bij monde van wethouder Nagel,  terugkrabbelt. De gemeente kan kiezen: ofwel een last onder dwangsom […]

Zwalken

Hè hè, het gemeentebestuur is ook wakker. Het duurde even, maar in de commissie Ruimte van 11 oktober 2017 gaf wethouder Nagel een toelichting op het plan van aanpak van de vergiftigde Westdijk. Wat blijkt:  “De gemeente Bunschoten zet nog steeds in op volledige verwijdering van de vervuilde grond waarmee […]

Juridisch steekspel vergiftigde Westdijk begonnen

Het plan van aanpak Westdijk is 3 oktober bekend geworden bij de raadsleden. In het plan beredeneert HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. namens hun klant het Waterschap Vallei en Veluwe, dat men de (ons inziens kraakheldere) resultaten het vernietigende rapport van B-ware (universiteit van Nijmegen) inzake de gebruikte zogenaamd thermisch gereinigde grond […]

Page 1 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 11