Oppositie wil extra raadsvergadering

Naar aanleiding van de milieuverontreiniging van de Westdijk door middel van zogenaamd thermisch gereinigde grond, hebben de CAP, VVD en SGP op 26 juli jongstleden schriftelijk de griffier van de gemeente Bunschoten verzocht om de voorzitter van de raad te vragen een extra raadsvergadering te organiseren. Echter: vanwege de vakantieperiode is de griffie tot 7 augustus onbemensd. Ons verzoek is dus nog niet beantwoord. De verwachting is dat spoedig na 7 augustus duidelijk zal worden of en wanneer een extra raadsvergadering zal worden gehouden m.b.t. de met TGG (thermisch gereinigde grond) zwaar vervuilde Westdijk.

De oppositie, hoewel her en der over de wereld verspreid vanwege vakantie, blijkt in ieder geval in staat om wel snel over de Westdijk te overleggen en een verzoek bij de griffie neer te leggen voor een extra raadsvergadering. We leven gelukkig in een digitale wereld en grenzen spelen geen rol meer. Nu de griffie en het college van B&W nog.