Skip to content

Bericht: Onderhandelingen gestart

Onderhandelingen gestart

Inmiddels zijn de onderhandelingen tussen VVD, VDA, SGP en CAP van start gegaan. Genoemde partijen vormden na de breuk tussen CU en VVD in 2019 al succesvol een coalitie die in een rap tempo veel tot stand wist te brengen. Volstrekt logisch dus dat de lijsttrekkers in een door de CU (als grootste partij) georganiseerd overleg, aangaven eerst de optie te willen onderzoeken die de laatste tweeëneenhalf jaar zo goed wist samen te werken. Bovendien scoorde deze coalitie een zetel extra tijdens de verkiezingen van 16 maart 2022.

Namens de CAP Dorpspartij nemen aan de onderhandeling deel de raadsleden Wim de Jong en Alfred de Graaf. We spreken de hoop uit dat men er snel uit is en dat men waar mogelijk tot goede compromissen mag komen.

Voor alle partijen geldt natuurlijk dat betaalbaar bouwen prioriteit heeft. En dat wordt nog een hele opgaaf. Maar er gaan vast en zeker meer onderwerpen ter tafel komen, zoals daar zijn het verbeteren van de groen-onderhouds-niveaus en niet te vergeten het parkeren in het centrum, met name op en rond het Schansplein. De bewoners wachten immers al jaren op een oplossing.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print