Skip to content

Bericht: ONDERHANDELEN OVER NIEUWE COALITIE – CAP ZIET MOGELIJKHEDEN.

ONDERHANDELEN OVER NIEUWE COALITIE – CAP ZIET MOGELIJKHEDEN.

Op woensdagavond 18 september 2019 “ontplofte” de coalitie CU en VVD. De VVD stapte uit de coalitie. Het lukte de VVD en CU de afgelopen periode niet om op belangrijke dossiers als bestuurlijke vernieuwing, stijgende zorgkosten en financiën overeenstemming te bereiken. Dat leidde bij de VVD tot grote irritatie, zodat de partij de laatste tijd regelmatig (en tot wederzijdse tevredenheid) samenwerking zocht met de oppositie.

Burgemeester Melis van de Groep liet weten dat het uiteenvallen van de coalitie niet ‘in de lijn der verwachting’ lag en meldde: ,,Ik hoop dat de partijen op een constructieve wijze tot een nieuw bestuur komen.”

Dat verzoek is voortvarend opgepakt en op dinsdag 24 september verkenden de fractievoorzitters van alle partijen in de raad (met ieder een secondant) op initiatief van de CU (als grootste partij) over hoe nu verder en hoe te komen tot een nieuwe “regering”. Deze bijeenkomst leidde tot een besluit van VVD, SGP, CDA en CAP om gezamenlijk te proberen een nieuwe coalitie te vormen. Als gevolg hiervan staat de CU nu voorlopig “buitenspel”.

De CAP zal zich in de komende onderhandelingen constructief opstellen en streeft er naar om samen met CDA, VVD en SGP een coalitie te vormen die er wel in slaagt om op dossiers als bestuurlijke vernieuwing, stijgende zorgkosten en financiën overeenstemming te bereiken. Dit in het belang van alle inwoners en zonder de allerzwaksten uit het oog te verliezen. Wij willen, net als onze partners in de onderhandelingen en ondanks onze verschillen, komen tot een pragmatische aanpak van de diverse problemen, waaronder ook de stijgende zorgkosten. Maar ook het voor- of nascheiden van ons afval en de woningbouw (een huis dreigt voor veel jongelui onbetaalbaar te worden) vereist kordaat beleid. Aan het vooruitschuiven van besluiten, het traineren van moties en (zelfs tegen beter weten in) je eigen zin doordrijven, moet een eind komen. Het is tijd voor een nieuwe brede coalitie. Een coalitie, het woord zegt het al, is een verbond of samenwerkingsverband tussen verschillende groepen of partijen. Dat doe je dus SAMEN. Het is geven en nemen, maar je respecteert elkaar en je doet het samen. Je spreekt af en je houd je woord.

Volgens de CAP is er ruimte voor zo’n coalitie van goede wil, mede gezien de respectvolle wijze waarop betrokken partijen de afgelopen jaren elkaar in de raad en de politiek in het algemeen bejegenden.

In alle oprechtheid en bescheidenheid: onzerzijds zijn er geen redenen om niet met VVD, CDA of SGP te praten over een nieuwe coalitie.  Integendeel. We hebben met die partijen de afgelopen tijd goed samengewerkt. De huidige politieke situatie is dan ook geen bedreiging. Integendeel, het is een schitterende kans om eens heel anders politiek te bedrijven. Niet alles dichtplakken met krantenpapier, maar ramen open, zuurstof er in (dat is weer eens wat anders dan CO2 en stikstof). Niet met één partij die het liefst alles dicteert, maar met respect voor verschillen invalshoeken, besturen op hoofdlijnen en niet alles dicht regelen tot 6 cijfers achter de komma. Elkaar wat gunnen. En vooral de burgers er meer bij betrekken in plaats van : “wij weten wel wat goed voor u is”.

Het is tijd voor een nieuw elan, een frisse wind, respect voor het oude, maar vooral een doortastend bestuur. Aan de CAP zal het niet liggen! Het bestuur van de CAP heeft de fractie dan ook mandaat gegeven de onderhandelingen over de nieuwe coalitie in te gaan en genoemd doel voor ogen te houden. Het is nu tijd voor een hecht team, een team dat scoort!  Voor u. De CAP wil daar graag aan bijdragen. Daar mag u ons op afrekenen.

Dirk Koelewijn – vz CAP

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print