Nagel vs Buijtelaar inzake Vathorst West (Bovenduijst)

Wethouder Buijtelaar (VVD) van Amersfoort weet het al zeker. Wij publiceerden het al eerder op dese website. Die ontsluitingsweg van Vathorst-Bovenduijst over Bunschoter grondgebied (dwars door Zevenhuizen) gaat er gewoon komen. “Het college van Bunschoten heeft in mei 2016 nogmaals bevestigd dat het onder voorwaarden, die inmiddels zijn vervuld, meewerkt”, aldus Buijtelaar.  Dit nadat eerder in de Utrechtse verkeers- en vervoersraad alle partijen (dus ook Bunschoten!) al akkoord gingen.

In antwoord op vragen daarover van de CAP aan het college van B&W van Bunschoten antwoordden deze:

  1. “Er is dus alleen ingestemd met het uitvoeren van een onderzoek, naar de noodzaak van deze weg, onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat deze instemming ons niet tegengeworpen kan worden in het vervolgproces.”
  2. “Anders gezegd wij hebben volledige vrijheid van handelen bedongen ten aanzien van de verdere besluitvorming.”
  3. “uitnodiging van de gemeente Amersfoort aan de gemeente Bunschoten om deel te nemen in de tracéstudie. Op deze uitnodiging is het college ingegaan met een brief dd. 28 september 2016, waarin onder een tiental voorwaarden de uitnodiging is geaccepteerd.”

Kortom: het gaat hard tegen hard en de vraag is met name of  er geaccordeerde notulen zijn van het Bestuurlijk Overleg Verkeer & Vervoer Regio Amersfoort (BOW) d.d. 20 april 2016, waarin de agenda van een vergadering van het Utrechts verkeers- en vervoersberaad voorbesproken werd en waarbij door wethouder Nagel het hierboven aangehaalde mondelinge voorbehoud maakte. (zie 1)

En dan in antwoord op de ingezonden brief (De Bunschoter) van de heer Wieldraaijer van het CDA: wij verspreiden geen leugens (integendeel u zou uw excuses voor deze beschuldiging moeten aanbieden!) , wij stelden vragen, ter controle van het college. Vragen die u kennelijk niet bevallen. Als u alles al wist (en volgens de beantwoording van het college hebben zij u voldoende geïnformeerd), waarom dan een CDA-motie indienen om “er alles aan te zullen doen” om die ontsluiting te voorkomen? Dat is dan een motie alleen voor de bühne. Gelukkig ligt er nu een raadsbreed NEE tegen een ontsluiting over ons grondgebied. Da’s duidelijke taal.  Maar…. de vraag blijft: gaat Buijtelaar er toch met de buit vandoor? Immers de gemeente Bunschoten heeft bij monde van het college behalve een voorbehoud en een tiental voorwaarden nooit expliciet NEE gezegd. Daarmee wekte men de indruk dat er onder voorwaarden wel met een ontsluiting over Bunschoter gebied te leven viel. De raad is geïnformeerd maar nooit om een mening gevraagd. Achteraf bezien had het college eerder de raad om een uitspraak moeten vragen, alvorens te overleggen en voorwaarden te stellen. Buijtelaar kon wel eens gelijk gaan krijgen.

Voor de liefhebbers:

Beantwoording schriftelijke vragen ontsluiting Vathorst-West

2017.02.20 SM_1053066_Uitwerking_ontsluiting_Vathorst-West

2016.10.18 SM_1053066_bijlage_brief_280916_naar_college_Amersfoort