Skip to content

Bericht: Motie “VN-Verdrag handicap”

Motie “VN-Verdrag handicap”

“In Bunschoten moet iedereen mee kunnen doen”.

Vanuit dit principe diende de fractie van de CAP tijdens de gemeenteraad van 13 april 2023 de motie “Uitvoeren VN-Verdrag handicap” in. Doel van de motie: werk maken van het verwerven van gelijke rechten voor mensen met een beperking in de gemeente Bunschoten.

De motie was voorbereid door ons burgerlid Jonathan Koelewijn. (commissie Samenleving) Na overleg met de coalitiepartijen is gekozen het college op te roepen een plan van aanpak op te stellen om het VN-Verdrag handicap uit te voeren.

Wethouder van Asselt antwoordde namens het college nog wel verder dan dat te willen gaan. Hij deelde mee dat de gemeente sinds kort al bezig is met het omarmen van het VN-Verdrag handicap en dat hij al voor het eind van het jaar met een plan van aanpak zal komen. Daarnaast wordt er de komende tijd binnen de gemeente een Lokale Inclusie Agenda opgesteld en gaat er nog meer nagedacht worden over toegankelijkheid voor gehandicapten. Onderdeel daarvan is dat er een nieuw ervaringsdeskundigen-panel opgericht zal worden, dat invloed heeft op hoe het inclusiebeleid vorm krijgt en vanuit hun expertise kan adviseren. 

Voor de gehandicapte inwoners van Bunschoten betekent deze motie, die unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen, dat er een eerste stap is gezet richting het veilig stellen van de gelijke rechten voor burgers met een beperking, zodat uiteindelijk iedereen echt mee kan doen!

Voor meer info over het VN Verdrag handicap zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap/positie-mensen-met-een-beperking-verbeteren-vn-verdrag-handicap

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print