Skip to content

Bericht: Motie begraven

Motie begraven

Een CAP-motie begraven, mede ondersteund door de SGP, is op donderdag 10 februari 2022 unaniem aangenomen door de raad van de gemeente Bunschoten. Ons raadslid Henk Bos was er veel aan gelegen om het door de raad geaccepteerd te krijgen. Hij heeft er dan ook veel tijd en energie in gestoken en met succes! Het collega gaat een en ander nu onderzoeken en zal nog dit jaar met voorstellen komen om recht te doen aan de motie.

In de raad van februari 2022 was een raadsvoorstel begraven van het college van B&W aan de orde. De gemeenteraad besliste dat raadsvoorstel aan te nemen, maar ook aan te passen voor wat betreft de begraaftarieven middels een amendement van de coalitiepartijen CAP/SGP/VVD/CDA.

Hieronder de motie en het amendement.  

CAP Motie begraven    Amendement tarief begraven voor onbepaalde tijd

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print