Kamervragen zwaar vervuilde Westdijk

Link naar de vragen van ChristenUnie kamerlid Carla DikFaber:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail…

Carla Dik-Faber kondigde in maart 2018 in een item van BU1 Politiek aan deze vragen te gaan stellen, zie: https://www.facebook.com/bu1politiek/videos/157686468173737/

Wij van de CAP steunen de inzet van Carla en de CU van harte! Dat het zover mocht komen danken we aan de volhardendheid van   (extra raadsvergadering augustus 2017 en een motie van wantrouwen van de voltallige oppositie inzake houding / beleid wethouder) en niet te vergeten   die het enorme schandaal aan het licht bracht maar zich aanvankelijk zeer veel moeite moest getroosten om geloofd te worden. En dat leidde er uiteindelijk toe dat we ook de  konden bewegen ons standpunt te delen. De aanhouder wint!