Juridisch steekspel vergiftigde Westdijk begonnen

Het plan van aanpak Westdijk is 3 oktober bekend geworden bij de raadsleden. In het plan beredeneert HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. namens hun klant het Waterschap Vallei en Veluwe, dat men de (ons inziens kraakheldere) resultaten het vernietigende rapport van B-ware (universiteit van Nijmegen) inzake de gebruikte zogenaamd thermisch gereinigde grond en de gevolgen er van (zware verontreiniging dijk) nog onvoldoende vindt om direct over te gaan tot het opruimen van alle verontreiniging. HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. namens het Waterschap stelt: “De wettelijk verplichte protocollen zijn in zeer beperkte mate gebruikt waardoor het onderzoek formeel maar voor een klein deel bruikbaar is. Het uit te voeren bodemonderzoek wordt uitgevoerd volgens de wettelijk verplichte protocollen en richt zich op het grondwater en de verspreiding naar het oppervlaktewater”

Dat klinkt juridisch hetzelfde als het verweer van ATM Moerdijk (de producent van de zogenaamd thermisch gereinigde grond) die ook al stelde dat het onderzoek van B-ware niet zou deugen.  Bovendien stelt men dat het nieuwe onderzoek zich alleen richt op “het grondwater en de verspreiding naar het oppervlaktewater”. De Wet Bodembescherming lijkt helemaal buiten beeld geraakt, waardoor je zou kunnen concluderen dat het laten liggen van de TGG-gronden een optie is, zolang het vergif daaruit maar niet in het grond- en/of oppervlaktewater terecht komt. Daarmee wordt de gemeente als bevoegd gezag over haar eigen grond deskundig buiten beeld gemanoeuvreerd als partij in deze kwestie.

U proeft het al: het juridisch steekspel is begonnen. Als men kans ziet om in plaats van alle rommel op te ruimen, met een paar (al dan niet listige) kunstgrepen genoegen kan nemen, dan heeft dat klaarblijkelijk de voorkeur. Wat ons betreft houdt de gemeente (en de RUD) voet bij stuk bij de eerdere aanschrijving om alle verontreiniging te laten verwijderen. Als het stormseizoen dat van 1-11-17 tot 1-4-18 loopt dat verhinderd, de keur van het Waterschap verbiedt werk aan de dijken in die periode, dan maar zo spoedig mogelijk daarna. Wij vinden: “Als je het  er op kan leggen, dan kun je het er ook afhalen !” Het ging het Waterschap om financieel gewin (goedkope rommel) en nu men de billen daarmee brandt wil men niet op de blaren zitten.