Skip to content

Bericht: Huldiging jubilarissen

Huldiging jubilarissen

Op een goed bezochte algemene ledenvergadering van de CAP – de dorpspartij werden op dinsdag 14 maart 2023 door CAP-wethouder Wim de Jong een drietal- jubilarissen gehuldigd.

De heren W. Hop, A. van Diermen en D. de Graaf waren respectievelijk 25, 25 en 40 jaar lid van de CAP – de dorpspartij. Zij ontvingen bloemen en  een cadeaubon. Twee andere jubilarissen konden helaas niet aanwezig zijn, te weten mw. M. ter Haar en de heer A.B. van Diermen, beiden 25 jaar lid. Zij kunnen nog een bezoekje van de CAP-penningmeester tegemoet zien.

Op de foto van links naar rechts: raadslid A. van Diermen, dhr. en mw .De Graaf en dhr. en mw. Hop.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print