Skip to content

Bericht: Hoogspanning

Hoogspanning

Regeren is vooruitzien en de CAP – de dorpspartij wil dat de gemeente Bunschoten eventueel toekomstige bouwpannen niet ziet sneuvelen als gevolg van een hoogspanningslijn.

Als oud-elektriciteitsspecialist lanceerde onlangs  Henk Bos namens de CAP het plan om de 150kV-lijn (hoogspanningsmasten en kabels van 150 kilovolt vanaf Polynorm naar het randmeer) die nu is gelegen tussen de Groeneweg en plan Rengerswetering, te verleggen naar de strook grond tussen de Laak en de Groeneweg.

Als straks Rengerswetering volgebouwd is, dan zou in de toekomst bouwen op de strook tussen de Groeneweg en Rengerswetering een goede oplossing zijn. Maar daar loopt dus nu een 150kV-hoogspanningslijn die een strook grond in beslag neemt van circa 200 meter breed en wel 3 km lang. Als de 150kV-lijn verlegd kan worden naar het oosten, tegen de grens met Nijkerk aan, de strook tussen de Laak en de Groeneweg, dan kan er op de vrijkomende grond van de huidige hoogspanningslijn in de al dan niet verre toekomst gebouwd gaan worden, aansluitend aan Rengerswetering.

Daarom is het verstandig om in overleg te gaan met Tennet/Stedin die het 150kV-station aan de Groeneweg (vlakbij de Oostdijk) nu ook geschikt wil maken voor 21kV-leidingen om Vathorst te gaan voeden. Laten we dus eerst zorgen dat er een tracé aangewezen wordt voor de 150 kV-hoogspanningslijn en pas daarna voor een tracé voor 21kV-kabels naar Vathorst. Eerst moeten onze belangen worden gediend, vindt Henk Bos.

Tennet/Stedin wil overigens ook een nieuw 150kV-station bouwen naast de ontsluiting van Vathorst-West op het grondgebied van Bunschoten, met een verbinding naar Nijkerk en naar Soest. ,,Het station zou ook gebouwd kunnen worden bij de Zeldertseweg naast de N199. In 2030 gaat er volgens de huidige planning gewerkt worden aan de 150kV-lijn.

Wethouder Wim de Jong (CAP) omarmt het voorstel van Bos omdat we daardoor op termijn wellicht meer huizen kunnen bouwen. Hij gaat met Tennet/Stedin in overleg om de mogelijkheden in kaart te brengen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print