Herstel Rita van de Groep vordert langzaam maar gestaag.

Beste lezers,

Hierbij even een kort bericht over de stand van zaken m.b.t. mijn gezondheidssituatie.
Na weken van ziekenhuisopname en verblijf op de intensief care ben ik momenteel thuis. Met behulp van onder andere de verpleegkundigen van thuiszorg is er thuis verpleging en verzorging.
Er wordt getracht nog dit jaar een hersteloperatie uit te voeren.
Na drie mislukte operaties eerder dit jaar is het duidelijk dat daaraan forse risico’s kleven. Hoe het verder zal gaan is nu nog onbekend maar ik/wij hopen op volledige genezing. Het is een lange lange weg…

Ik kijk met diepe dankbaarheid terug op alle blijken van medeleven uit onze gemeente en van familie, vrienden en collega’s.
Hartelijk dank, het heeft mij goedgedaan!

Met vriendelijke groet,
Rita van de Groep.