Gezondheidsrisico’s Westdijk

De GGD regio Utrecht concludeert n.a.v. de zwaar verontreinigde Westdijk:

“Op dit moment lijkt het directe contact met de verontreinigde grond of neergeslagen zouten de enige mogelijk relevante blootstellingsroute. Gezien de locatie van de verontreiniging verwacht de GGD geen langdurige (jarenlange, dagelijkse) blootstelling. De gezondheidsrisico’s zijn daarmee waarschijnlijk beperkt. Daarentegen is het wenselijk om elke blootstelling aan schadelijke stoffen zo veel als redelijkerwijs mogelijk te beperken.

Voor het hele verhaal, zie: GGDru Preadvies TGG Bunschoten 21 juli 2017