Gezellig Spakenburg!

De Spakenburgse horeca is het visitekaartje voor inwoners, havengasten en toeristisch Spakenburg in de meest ruime zin. Het zijn hardwerkende ondernemers (net als de slager en de bakker) en ze zijn ontevreden over de toegangs- en sluitingstijden, ook die van de terrassen.

En ook hun gasten hoor je klagen. Je moet immers voor middernacht binnen zijn, je kunt niet meer wisselen van locatie en je word er om 02:00 uur uitgezet en door de politie de “Hoek” uitgejaagd, het Spuiplein over, verder het dorp in. De bewoners van het centrum kunnen daarover meepraten, want het gebeurt niet fluisterend en op kousenvoeten. Wekelijks organiseert de gemeente Bunschoten met die werkwijze en regeltjes onbedoeld zo haar eigen overlast. Immers bij een gespreid vertrek van gasten uit de horeca zou dat allemaal niet nodig zijn en zou er van overlast (meer dan gebruikelijk in een uitgaanscentrum) geen sprake zijn. Toegegeven: de gemeenteraad / het bevoegd gezag beoogde met de regeltjes overlast te bestrijden en rust te creëren, maar bereikt er het tegendeel mee. De praktijk is nu eenmaal weerbarstig.

Vroeger zei men wel eens dat voorbij Zwolle alles zat dichtgeplakt met krantenpapier, synoniem voor het typeren van een streek of plaats waar weinig gebeurt, waar het een beetje een saaie bedoening is. En dat vinden de meeste inwoners en toeristen ook van Bunschoten-Spakenburg als het om de zaterdagavond en de zondag gaat. De CAP begrijpt dat heel goed en wil van de regeltjes af. Bunschoten telt rond de 30 horecabedrijven die werk en inkomen bieden aan 600 mensen. De horeca is niet alleen van belang voor de eigen inwoners maar ook als “trekker” voor binnenlandse en buitenlandse bezoekers en toeristen. Zij is een soort ‘huiskamer van de samenleving’ en draagt volop bij aan gezelligheid en verbinding tussen mensen. Net zoals ook een voetbalclub of een culturele vereniging van grote maatschappelijke waarde zijn. De CAP steunt daarom de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Bunschoten, die de sluitingstijd van de horecagelegenheden in Bunschoten-Spakenburg te vroeg vindt. De CAP is dan ook voor een proef met glijdende sluitingstijden. Ook de politie heeft (al in 2014!) aangegeven voor vrije sluitingstijden te zijn. En laten we eerlijk zijn: de toegangs- en sluitingstijden zoals die er nu liggen zijn genomen door politieke partijen die elkaar meten langs de lat van wie er zogenaamd het zuiverst op de graat is als het gaat om religieuze principes. Maar net zo goed als er een knop op je televisie zit (je kijkt wel of je kijkt niet), kunnen mensen heel goed zelf bepalen of en tot hoe laat men wil uitgaan. De CAP is voor een terugtredende overheid op dit punt. Wij vinden het bemoeizuchtig dat de politiek besluit hoelang de horeca open mag zijn. Als er al iemand iets moet zeggen over hoe laat iemand anders in de horeca mag rondhangen, dan zijn het de ouders van iemand die nog geen 18 is. En verder moet iedereen dat zelf weten. Goed voor de lokale economie, goed voor veilig uitgaan in eigen dorp en geen nachtelijk gereis meer naar de stad voor verder vertier. Wel zo veilig.

DENK ANDERS

de CAP