Eigenwijs eerlijk Spakenburgs

In de afgelopen vier jaar voerden we, (niet zonder succes, denk aan de Westdijk) oppositie. Vooruitkijkend kan ik zeggen dat de CAP nog wel wat in petto heeft voor ongs dârrup.

Enkele van onze onderscheidende punten zijn:

  • Betaalbaar durven bouwen voor jonge mensen, alleenstaanden, senioren;
  • Echt rentmeester durven zijn en dus alle vergif onder de Westdijk laten opruimen door de veroorzakers daarvan;
  • Het contract met de ROVA opzeggen en achteraf scheiden herinvoeren, dat is immers veruit efficiënter, voordeliger en beter voor het milieu! Geen rij containers meer in uw tuin en gewoon weer wekelijks een ophaalronde.
  • Als gemeente stoppen met het zelf wekelijks veroorzaken van overlast in Spakenburg-centrum, door het aanpassen en/of afschaffen van instap- en sluitingstijden horeca;
  • Het gebouw van de K. van Amerongenschool bestemmen voor kunst en cultuur in de meest ruime zin.

Namens de CAP vraag ik u om ons te steunen en op de CAP te stemmen. Help ons om van ongs dârrup in al haar facetten een nog mooiere gemeente te maken dan zij nu is. En natuurlijk blijft het vertrekpunt van de CAP de Bijbel met als belangrijkste geboden het liefhebben van God en daar onlosmakelijke bijhorend, van de naaste. Wij hopen van harte op uw steun. Mogen wij op woensdag 21 maart ook (weer) op uw stem rekenen? Hartelijk dank daarvoor!

Wim de Jong, lijsttrekker CAP