De Haven en de “gedraaide gebouwen” zonder uitzicht

De CAP heeft naar aanleiding van klachten van bewoners van een zogenaamd “gedraaid” gebouw van het nieuwbouw complex van zorg- en wooncentrum De Haven vragen gesteld aan het college. De antwoorden op deze vragen kunt u lezen door op de link hieronder te klikken.

Het ging om het gebouw aan de zijde van de Frans Jacobsweg dat in plaats van met uitzicht op de straat een kwart gedraaide is. Omdat ook aan de zijde van de Groen van Prinsterersingel nog nieuwe gebouwen komen, waarvan er ook één “gedraaid” wordt gebouwd, vroegen we de wethouder (Menno Nagel) of het niet beter was het nog te gebouwen complex juist niet een kwart te draaien. De wethouder liet ons weten dat hij daar niets aan wijzigen kon en dat het de wil van de opdrachtgever betrof, namelijk zorg- en wooncentrum De Haven.

Toen we onlangs met de directeur en in bijzijn van de architect van het geheel, in gesprek gingen, bleek dat helemaal niet zo te zijn. “U hebt u voor het karretje laten spannen”, aldus de heer Sneep. Wat blijkt: de opdrachtgever en de architect wilden helemaal geen gebouwen “gedraaid” neerzetten, maar kregen daar keer op keer van de Welstandscommissie (die toeziet op bouwaanvragen en bekijkt of het te bouwen complex in de omgeving past) geen permissie voor. De Welstandscommissie hield hoe dan ook voet bij stuk en hun eis van gedraaide gebouwen werden tot een wet van Meden en Perzen.

Nu is de Welstand alleen maar een adviescommissie! Dus als we als gemeente en raad per se anders hadden gewild, dan was dat mogelijk geweest. Maar nu de definitieve vergunningen verleend zijn kunnen deze niet meer zomaar worden gewijzigd. Dat zou veel tijd voor inspraak en zo kosten (alles moet dan min of meer opnieuw) en dat terwijl de nieuwbouw al helemaal gepland is voor het 1e kwartaal 2018.

Het leermoment in dit hele verhaal is, dat we als er bouwplannen beoordeeld moeten worden, niet allemaal alleen “van buiten naar binnen moeten kijken”,  maar ook eens “van binnen naar buiten”! Niet alleen kijken of zo’n nieuwbouwcomplex in de omgeving past, maar ook kijken door de ogen van de nieuwe bewoners. Van binnen naar buiten dus. Dat voorkomt blunders.

Voor de antwoorden van het college van B&W: klik op onderstaande link

Beantwoording schriftelijke vragen CAP inzake nieuwbouw De Haven