De CAP 60 jaar! Lokaal sociaal sinds 1956

De CAP nodigt u ter ere van het 60-jarig jubileum van harte uit voor onze receptie op zaterdag 17 september 2016, van 16.00 tot 19.00 uur. Locatie: Prins Johan Frisostraat 13 in Bunschoten ter ere van het 60-jarig bestaan van onze partij.

~

Hartelijke groet namens de CAP,
Het bestuur


Een eventuele gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL 18 RABO 031 14 23 663.