Kiest ChristenUnie eindelijk voor CAP-oplossing vervuilde Westdijk?

De Bunschoter van maandag 22 mei 2017 opende met het het bericht dat Peter Nagel van de ChristenUnie in samenwerking met en dankzij noeste arbeid van Pieter de Vos, voorheen gewaardeerd raadslid van onze CAP, het licht heeft gezien. Hij laat mede namens Pieter weten node te wachten op het rapport van het Waterschap over de met duizenden tonnen en duizenden tonnen zogenaamd thermisch gereinigde chemische rommel opgehoogde Westdijk.

Nu heb je geen rapport nodig om te zien dat het niet deugt aan de Westdijk, want de uitslag van en op de grond is nooit eerder vertoond en gewoon met het blote oog waar te nemen. De vogels zijn er niet mee in hun sas, want vallen dood neer en/of vertrekken uit dit voorheen zo schitterende vogelparadijs. Vandaag, 22 mei 2017, is aan aangrenzende percelen weiland van de Westdijk weer volop gras gemaaid. We zijn meer dan benieuwd of koeien dat wel te verteren vinden en of er niet als vorig jaar weer problemen ontstaan bij het kalveren. Waar gaat dat gras trouwens heen en is daar controle op? Voeren de veehouders dat aan hun vee? Zijn die veehouders, of alleen die die de publiciteit zocht, al schadeloos gesteld?

De fractie van de CAP reikt de ChristenUnie hierbij de hand! Voor onze kinderen en kleinkinderen en de generaties daarna dienen we een schonere wereld achter te laten dan nu het geval is. Het waterschap heeft omwille van de penningen gekozen voor ophogen van de Westdijk met de meest vuile zogenaamd thermisch gereinigde bende die er te koop was. Lees: die bijna gratis was.

Als het Peter Nagel en de ChristenUnie menens is, dan kunnen we er voor zorgen dat de wethouder, het college en het Waterschap worden bepaald bij datgene wat echt telt. Weg met die rotzooi. Die Westdijk moet generaties mee. Daar gaan we voor, samen met de ChristenUnie… als ze tenminste bereid zijn het niet bij woorden te laten, maar daden te stellen. Op de CAP kunnen ze daarbij rekenen.