In memoriam Hendrik Koelewijn

Toen ik begin jaren tachtig bij de CAP kwam leerde ik Hendrik kennen. Vanaf de eerste dag maakte hij op mij grote indruk. Zijn rechtvaardigheid gevoel, zijn niet aflatende inzet, zijn grote betrokkenheid en zijn medemenselijkheid maakten dat hij door zeer velen enorm werd gewaardeerd. Een mens die “zijn schoenen scheef” liep om anderen te […]

Bijdrage van de CAP op de kadernota in de raadsvergadering van 2 juli 2015

Rita van de Groep:   Meneer de voorzitter,   We spreken vandaag met elkaar over de kadernota 2016. Wij ervaren het als een voorrecht om in een democratische bestel te leven met normen en waarden gebaseerd op de joods-christelijke traditie. Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, zorg voor ouderen en zwakkeren, onvoorwaardelijke inzet, ruimte voor ontwikkeling, zorg voor onze […]

CAP 2.0 (persbericht februari 2015)

De CAP heeft de laatste maanden niet stil gezeten. Er is zoals bekend een commissie ingesteld door het bestuur van de CAP om de mogelijkheden te onderzoeken om tot een vernieuwde dorpspartij te komen. Er is tijdens dit werk ook een analyse gemaakt. Landelijk groeiden de lokale partijen, maar de CAP niet. Dit moest ergens […]

Uit de fractie

Na de zomervakantie is de politiek ook alweer een tijdje actief bezig. Voor de zomervakantie werd door de meerderheid van de raad besloten om de tarieven van de reiniging en rioolheffingen zodanig te berekenen dat dit per gezin op € 44,00 verhoging per jaar komt. De CAP heeft tegen deze verhoging gestemd. Opmerkelijk was en […]