CAP ONDERSTEUNT PROJECT KUNST MET BALLEN

Het tennisballenproject van Stef Vedder wordt een belangrijk kunstproject in 2014 en 2015. Een project waarin de culturele pijlers van Bunschoten Spakenburg worden uitgebeeld. Een project wat gedragen wordt door de gemeente maar waar, helaas door bezuinigingen van overheidswege, geen subsidie voor beschikbaar is. Dus zal het geld moeten worden opgebracht door sponsoring. Hiervoor zijn […]

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Op donderdag 27 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Voor de CAP zijn Rita van de Groep en Pieter de Vos raadslid, als burgerleden zijn Henk Bos, Dirk Koelewijn, Dirk de Graaf, Annet van de Geest, Gijp Kelderman en Jaap Koelewijn beëdigd. verslag door RTV Bunschoten Op 26 maart nam de CAP en de gemeente […]

Vertrek Rikkert Heinen

Afgelopen donderdagavond heeft het bestuur en de fractie van de CAP vergaderd en de verkiezingsuitslag besproken. Unaniem gaf de vergadering aan deze uitslag niet te hebben voorzien. Er is een uitvoerige analyse gemaakt naar de mogelijke oorzaken en gevolgen. Hier zal in de komende tijd nog de nodige aandacht aan worden besteed. Omdat het aantal […]