Pieter de Vos stapt per direct uit de politiek

Bunschoten, maandag 19 december 2016. De fractie van de Christelijke Arbeiderspartij bestaat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 uit de raadsleden Rita van de Groep – Koelewijn en Pieter de Vos. Nadat eerder dit jaar Pieter de Vos al publiek maakte dat hij het na twee raadsperiodes voor gezien wilde houden en ook Rita van de […]

In memoriam Hendrik Koelewijn

Toen ik begin jaren tachtig bij de CAP kwam leerde ik Hendrik kennen. Vanaf de eerste dag maakte hij op mij grote indruk. Zijn rechtvaardigheid gevoel, zijn niet aflatende inzet, zijn grote betrokkenheid en zijn medemenselijkheid maakten dat hij door zeer velen enorm werd gewaardeerd. Een mens die “zijn schoenen scheef” liep om anderen te […]

Excuses De Bunschoter geaccepteerd

Na het plaatsen van ons Ingezonden in de editie van 15 mei 2015 en de reactie / excuses van de (hoofd)redactie is onzerzijds de lucht geklaard. Dank aan de Bunschoter voor het op waarde schatten van ons Ingezonden. Terecht, maar daarvoor ook respect..

Reactie op de krant van 1 en 8 mei

Ingezonden Aan de (hoofd)redactie van De Bunschoter, Als voorzitter van de CAP werd ik op vrijdag 1 mei jongstleden onaangenaam verrast door een artikel op de voorpagina van De Bunschoter. De kop in Telegraaf-chocoladeletters luidde: CAP krijgt in 2016 nieuwe naam. Het artikel ging verder over de resultaten van onderzoek naar de verkiezingsnederlaag van maart […]

Verslag ledenvergadering 21 april 2015

Op 21 april 2015 heeft de Christelijke Arbeiders Partij (CAP) haar 59e Algemene Ledenvergadering gehouden. Van de uitgenodigde leden waren er 16 stemgerechtigde leden aanwezig. 3 leden hadden zich afgemeld. Voor de pauze werden een aantal gebruikelijke verenigingsrechtelijke zaken afgehandeld. Zo werden de notulen van de vorig jaar op 22 april 2014 gehouden ALV ongewijzigd goedgekeurd. De […]

CAP 2.0 (persbericht februari 2015)

De CAP heeft de laatste maanden niet stil gezeten. Er is zoals bekend een commissie ingesteld door het bestuur van de CAP om de mogelijkheden te onderzoeken om tot een vernieuwde dorpspartij te komen. Er is tijdens dit werk ook een analyse gemaakt. Landelijk groeiden de lokale partijen, maar de CAP niet. Dit moest ergens […]