Volksdansgroep uitgerangeerd…

Niet alles (hoewel men heel onderscheidend en professioneel bezig is) wat Dynamisch Spakenburg teweeg brengt kan onze goedkeuring wegdragen. We zijn van mening dat de organisatie achter de Spakenburgse dagen zich vergist door min of meer afscheid te nemen van de vrijwilligers van de dames van onze plaatselijke volksdansgroep. Ons […]

Coalitieakkoord gebakken lucht!

In De Bunschoter van 1 juni 2018 laat ex-wethouder Menno Nagel (CDA) weten dat met name de VVD gebakken lucht aan de kiezers heeft verkocht, zeker als het om het (ook volgens de CAP) slecht in- en uitgevoerde afvalbeleid gaat. Een punt waar ook de VVD  4 jaar lang een […]

Kamervragen zwaar vervuilde Westdijk

Link naar de vragen van ChristenUnie kamerlid Carla DikFaber: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail… Carla Dik-Faber kondigde in maart 2018 in een item van BU1 Politiek aan deze vragen te gaan stellen, zie: https://www.facebook.com/bu1politiek/videos/157686468173737/ Wij van de CAP steunen de inzet van Carla en de CU van harte! Dat het zover mocht komen danken we aan de volhardendheid van @capbunschoten  […]

Erelidmaatschap voor Rita van de Groep

Op de algemene ledenvergadering  afgelopen 17e april, werd vanwege haar grote verdiensten voor de CAP het erelidmaatschap verleend aan Rita van de Groep. Voorzitter Dirk Koelewijn hield een speech en liet haar politieke carrière nog eens de revue passeren. Rita sprak een dankwoord uit en kreeg daarna kadobonnen en een […]

Afscheid oude raad 2014-2018

Op 3 april 2018 werd in het gemeentehuis afscheid genomen van aan aantal raadsleden die om uiteenlopende redenen niet meer beschikbaar zijn voor een nieuwe periode. De burgemeester en collega-raadsleden spraken diverse “vertrekkers” uitbundig toe, er werden bloemen uitgereikt en onder het genot van een hapje en een drankje werd […]

Eigenwijs eerlijk Spakenburgs

In de afgelopen vier jaar voerden we, (niet zonder succes, denk aan de Westdijk) oppositie. Vooruitkijkend kan ik zeggen dat de CAP nog wel wat in petto heeft voor ongs dârrup. Enkele van onze onderscheidende punten zijn: Betaalbaar durven bouwen voor jonge mensen, alleenstaanden, senioren; Echt rentmeester durven zijn en […]

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 11