2019 – Dat dus en nog veel meer…

Dat er in 2019 eindelijk betaalbaar gebouwd / gewoond kan worden. Dat het college de allerbelabberdste uitvoering van het afvalbeleid definitief de nek omdraait. Dat het college de raad voortaan serieus gaat nemen. Dat de stankoverlast van de biogasfabriek definitief een halt wordt toegeroepen. Dat dus en nog veel meer… Geen woorden maar daden! Vooral […]

Biogaswalmen drijven bewoners en toeristen tot wanhoop

De mooie maand mei, het voorjaarsgevoel en de wind die uit oostelijke richtingen waait. “Zum kotzen” is dan de lucht die over ons dorp drijft. Een lucht die we al jarenlang kennen en waartegen we al jaren in het geweer zijn. Een lucht die in het verleden bijna opstanden veroorzaakte bij bewoners van Nieuwe Schans, […]

Coalitieakkoord gebakken lucht!

In De Bunschoter van 1 juni 2018 laat ex-wethouder Menno Nagel (CDA) weten dat met name de VVD gebakken lucht aan de kiezers heeft verkocht, zeker als het om het (ook volgens de CAP) slecht in- en uitgevoerde afvalbeleid gaat. Een punt waar ook de VVD  4 jaar lang een stevige mening over had, maar […]

Westdijk gaat op de schop!! Alle gif wordt afgegraven!

Het Waterschap Vallei&Veluwe heeft na uitgebreid onderzoek besloten de, op de Westdijk aangebrachte, Thermisch Gereinigde Grond (TGG) te gaan ontgraven en te vervangen door schoon materiaal. Voor het persbericht van het Waterschap: klik hier: persbericht waterschap 24 mei 2018 Hiermee wordt recht gedaan aan de motie van de toenmalige oppositie, met name de CAP, die “uiteindelijk” […]

Kamervragen zwaar vervuilde Westdijk

Link naar de vragen van ChristenUnie kamerlid Carla DikFaber: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail… Carla Dik-Faber kondigde in maart 2018 in een item van BU1 Politiek aan deze vragen te gaan stellen, zie: https://www.facebook.com/bu1politiek/videos/157686468173737/ Wij van de CAP steunen de inzet van Carla en de CU van harte! Dat het zover mocht komen danken we aan de volhardendheid van @capbunschoten  (extra raadsvergadering augustus 2017 en […]

Erelidmaatschap voor Rita van de Groep

Op de algemene ledenvergadering  afgelopen 17e april, werd vanwege haar grote verdiensten voor de CAP het erelidmaatschap verleend aan Rita van de Groep. Voorzitter Dirk Koelewijn hield een speech en liet haar politieke carrière nog eens de revue passeren. Rita sprak een dankwoord uit en kreeg daarna kadobonnen en een mooie bos bloemen overhandigd. Ook werden […]