Corona in Bunschoten-Spakenburg

Voor de “corona-stand-van-zaken”in Bunschoten-Spakenburg, alle info hier: https://www.bunschoten.nl/coronavirus Het is nu geen tijd om elkaar vliegen af te vangen. Gebruik je gezonde verstand en volg de door de gemeente en burgemeester gegeven regels op. Samen sterk! Bestuur en fractie CAP

Oude Schans autovrij? Ridicuul plan!

Via een heuse media-overvaltechniek moet u geloven dat de Oude Schans vanaf mei voor vier maanden autovrij wordt. Het is allemaal al min of meer geregeld als je de gemeentelijke Facebook-, Twitter- en persberichten mag geloven. Maar niets is minder waar. Er is nog geen enkel voorstel gedaan aan de gemeenteraad. En u kunt nog […]

Gasaansluitingen mogelijk maken voor nieuwbouw in onze gemeente

U weet wel dat de regering ons allemaal het liefst van het gas af wil hebben. In ruil voor te dure warmtepompen. Maar er zijn mogelijkheden om ook in de nieuwbouw gewoon gasaansluitingen te realiseren. Zeker als je kunt beschikken over CO2-neutraal groen gas.  En daardoor kunnen woningen betaalbaarder blijven / beter verkoopbaar worden. Als […]

Wim en Henk beëdigd

De nieuwe coalitie van CAP, CDA, SGP en VVD is van start gegaan en kan beginnen met de uitvoering van het coalitieakkoord “Nieuwe wegen, vaste waarden! Tijdens een bijzondere raadsvergadering op donderdag 28 november 2019 werden  drie nieuwe wethouders beëdigd en geïnstalleerd. Van links naar rechts (toegesproken door onze burgemeester) Huig van Barneveld (SGP), Peter van […]

Uniek en historisch!

U bent van harte uitgenodigd! Bijzondere raadsvergadering donderdag 28.11.2019 19:30 uur in het gemeentehuis. Een historisch unieke coalitie treedt aan. De nieuwe wethouders Wim de Jong (CAP), Peter van Asselt (CDA) en Huig van Barneveld (SGP) worden beëdigd om samen met blijvend wethouder Rick Beukers (VVD) en onze burgemeester een ultravernieuwend en fris college van […]

Nieuwe wegen, vaste waarden!

De kogel is door de kerk. De onderhandelingen tussen  CAP, CDA, SGP en VVD hebben een historisch coalitieakkoord opgeleverd, getiteld ‘Nieuwe wegen, vaste waarden!’ Het akkoord werd donderdag 21 november 2019 ondertekend. En dat betekent tevens dat onze fractievoozitter Wim de Jong namens de CAP een wethouderspost voor zijn rekening gaat nemen. Wim zal in […]

We weten er te weinig van

In een ingezonden brief aan De Bunschoter (editie vrijdag 7 november 2019) reageerden wij op de publicatie van de gemeente inzake de grondwaterproblemen in Bunschoten in relatie tot het toepassen van warmtepompen. We schreven: In reactie op het artikel in De Bunschoter van woensdag 6 november getiteld “Onttrekken en terugpompen grondwater bij nieuwe school Prinses […]

Grondwater en houten palen

Door Gedeputeerde Staten van Utrecht is op 9 oktober 2019 beschikking verleend aan de Gemeente Bunschoten-Spakenburg in het kader van Waterwet, voor het onttrekken (en terug in de bodem brengen) van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem in de bodem ter plaatse van de nieuwbouw van de MFA Calvijnschool, Prinses Irenestraat 8a/8b te Bunschoten-Spakenburg. Het […]

Onderhandelen over nieuwe coalitie – CAP ziet mogelijkheden.

Op woensdagavond 18 september 2019 “ontplofte” de coalitie CU en VVD. De VVD stapte uit de coalitie. Het lukte de VVD en CU de afgelopen periode niet om op belangrijke dossiers als bestuurlijke vernieuwing, stijgende zorgkosten en financiën overeenstemming te bereiken. Dat leidde bij de VVD tot grote irritatie, zodat de partij de laatste tijd […]