In memoriam Hendrik Koelewijn

Toen ik begin jaren tachtig bij de CAP kwam leerde ik Hendrik kennen. Vanaf de eerste dag maakte hij op mij grote indruk. Zijn rechtvaardigheid gevoel, zijn niet aflatende inzet, zijn grote betrokkenheid en zijn medemenselijkheid maakten dat hij door zeer velen enorm werd gewaardeerd. Een mens die “zijn schoenen scheef” liep om anderen te […]

Bijdrage van de CAP op de kadernota in de raadsvergadering van 2 juli 2015

Rita van de Groep:   Meneer de voorzitter,   We spreken vandaag met elkaar over de kadernota 2016. Wij ervaren het als een voorrecht om in een democratische bestel te leven met normen en waarden gebaseerd op de joods-christelijke traditie. Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, zorg voor ouderen en zwakkeren, onvoorwaardelijke inzet, ruimte voor ontwikkeling, zorg voor onze […]

Excuses De Bunschoter geaccepteerd

Na het plaatsen van ons Ingezonden in de editie van 15 mei 2015 en de reactie / excuses van de (hoofd)redactie is onzerzijds de lucht geklaard. Dank aan de Bunschoter voor het op waarde schatten van ons Ingezonden. Terecht, maar daarvoor ook respect..

Verslag ledenvergadering 21 april 2015

Op 21 april 2015 heeft de Christelijke Arbeiders Partij (CAP) haar 59e Algemene Ledenvergadering gehouden. Van de uitgenodigde leden waren er 16 stemgerechtigde leden aanwezig. 3 leden hadden zich afgemeld. Voor de pauze werden een aantal gebruikelijke verenigingsrechtelijke zaken afgehandeld. Zo werden de notulen van de vorig jaar op 22 april 2014 gehouden ALV ongewijzigd goedgekeurd. De […]

CAP 2.0 (persbericht februari 2015)

De CAP heeft de laatste maanden niet stil gezeten. Er is zoals bekend een commissie ingesteld door het bestuur van de CAP om de mogelijkheden te onderzoeken om tot een vernieuwde dorpspartij te komen. Er is tijdens dit werk ook een analyse gemaakt. Landelijk groeiden de lokale partijen, maar de CAP niet. Dit moest ergens […]