CAP ONDERSTEUNT PROJECT KUNST MET BALLEN

(Foto  Het Kunstpunt: Op de foto overhandigd Rikkert Koelewijn de symbolische cheque aan Stef Vedder onder toeziend oog van Pieter de Vos)
Foto Het Kunstpunt: Op de foto overhandigd Rikkert Koelewijn de symbolische cheque aan Stef Vedder onder toeziend oog van Pieter de Vos

Het tennisballenproject van Stef Vedder wordt een belangrijk kunstproject in 2014 en 2015. Een project waarin de culturele pijlers van Bunschoten Spakenburg worden uitgebeeld. Een project wat gedragen wordt door de gemeente maar waar, helaas door bezuinigingen van overheidswege, geen subsidie voor beschikbaar is. Dus zal het geld moeten worden opgebracht door sponsoring. Hiervoor zijn verschillende initiatieven opgestart waaronder het crowdfundingproject op www.voordekunst.nl. De CAP zet in op cultuur en heeft de afgelopen jaren blijk gegeven van een grote betrokkenheid bij het culturele leven in Bunschoten Spakenburg. Zo heeft de CAP het belang onderkend van het cultureel platform en zich in de afgelopen jaren ingezet voor het behoud hiervan omdat het een waarborg biedt voor tal van culturele activiteiten binnen de gemeente Bunschoten.

Omdat de CAP het project van Stef Vedder een warm hart toedraagt hebben ze een bijdrage gedoneerd voor het project kunst met ballen. Een positieve actie waarmee ze haar stemmers en alle inwoners van Bunschoten wil oproepen om dit project en daarmee het culturele leven van Bunschoten Spakenburg te ondersteunen. Een deel van de opbrengst van de sponsoring van dit Kunstproject zal tenslotte aangewend worden voor het realiseren van nieuwe culturele activiteiten.

Klik hier voor de site over Kunst met ballen