CAP motie Tiny Housing aangenomen – lees en informeer jezelf

Op donderdag 29 juni nam de gemeenteraad van Bunschoten unaniem de CAP-motie Tiny Housing  aan luidende:

“De gemeenteraad van Bunschoten, in vergadering bijeen op 29 juni 2017, overwegende / constaterende dat :

  • het voor alleenstaanden vrijwel onmogelijk is een woning aan te schaffen;
  • de woningnood onder jongeren en alleenstaanden hoog is;
  • de betaalbaarheid van woningen vaak een probleem is;
  • er goede initiatieven in den lande zijn met betrekking tot het realiseren van kleine en uiterst betaalbare woningen (bijvoorbeeld Almere);

verzoekt het college:  de mogelijkheden  voor realiseren van Tiny Housing te onderzoeken. En gaat over tot de orde van de dag.”

Voor meer informatie over het hoe en wat, zie bijvoorbeeld

httpss://www.tinyhousenederland.nl/stichting-tiny-house-nederland/de-vroege-vriendjes/

Of kijken eens bij Heijmans One

httpss://www.youtube.com/watch?v=zsm2qXrGup4