CAP 2.0 (persbericht februari 2015)

2point0De CAP heeft de laatste maanden niet stil gezeten. Er is zoals bekend een commissie ingesteld door het bestuur van de CAP om de mogelijkheden te onderzoeken om tot een vernieuwde dorpspartij te komen. Er is tijdens dit werk ook een analyse gemaakt. Landelijk groeiden de lokale partijen, maar de CAP niet. Dit moest ergens aan liggen en de meningen, feiten en fictie liepen door elkaar heen. Daarom heeft de commissie CAP 2.0 een scherpe analyse gemaakt waarom de CAP geen 4 maar 2 zetels haalde in de verkiezingen van 19 maart 2014. De CAP was de enige partij die de verantwoordelijk wethouder tot lijsttrekker maakte, de ChristenUnie en CDA deden dit niet. Normaliter zouden er dus lijsttrekkers van gelijk kaliber zijn, nu werd de CAP geconfronteerd met een groot aantal nieuwe mensen op de lijsten van de andere partijen, kennis en kunde moesten het afleggen tegen vernieuwing, blanco personen en een extra partij. De CAP heeft daarmee een inschattingsfout gemaakt.

De CAP heeft ook nadeel ondervonden van plan Zuyderzee. Waar we in 2009 en 2010 nog de winst trokken uit het op gang helpen van het plan was er weinig meer over van het positief denken over dit plan bij de kiezer. Dit ondanks de hoge inzet van Rita van de Groep als wethouder verantwoordelijk voor dit plan. De CAP heeft zich ook ingezet voor projecten zoals de funderingsproblemen op de Nieuwe Schans, hier is in 2010 winst op geboekt, maar naar wat nu blijkt was dat eenmalig. De kiezers hebben voor een terugtrekkende beweging gezorgd naar landelijke partijen waar men waarschijnlijk eerder (voor 2010) ook op stemde. Ten aanzien van de verkiezingen van 2010 moest er dus een campagne gevoerd worden die defensief was in plaats van vernieuwend.

Hoe nu verder.

De commissie CAP 2.0 heeft in haar rapport aangegeven dat de CAP aan vernieuwing toe is. De oude normen en waarden die de CAP tot CAP maken vragen om nieuwe duiding. De term ‘Arbeiders’ is een gedateerd woord geworden en is vervangen door werknemers, zzp-ers, ondernemers en kleine zelfstandigen. De CAP moet een sprong naar voren maken in de tijd.
Wel is gekozen om de naam CAP te behouden. Een sterk merk moet je niet weggooien maar koesteren. Werken aan nieuwe ideeën is wat de CAP tot 2016 gaat doen, met de leden en met het bestuur. Daarom zal de CAP in haar ledenvergadering een voorstel neerleggen voor vernieuwde uitgangspunten. De leden zullen de komende twee jaar betrokken worden bij de ontwikkeling van de CAP tot brede dorpspartij waarin werknemer, ondernemer, burger, zorgvrager, zorgverlener, jong en oud gelijk aan bod komt.

De fractie

De fractie met Rita van de Groep en Pieter de Vos als raadsleden zal blijven functioneren. De leden hebben voor de verkiezingen de lijst en programma vastgesteld tot 2018. Hier verandert niets in en met de positieve werkwijze van de fractie zal worden doorgegaan. De fractie werkt constructief mee aan het bestuur van Bunschoten en zal elk voorstel toetsen aan haar programma. Onverminderd zal er maar één doelstelling voor de CAP zijn, namelijk het beste voor de gemeente Bunschoten en al haar inwoners, de gemeente Bunschoten centraal!