Skip to content

Bericht: Boegbeeld CAP

Boegbeeld CAP

Ik ben Wim de Jong, lijsttrekker van de CAP en geboren en getogen in Bunschoten. In de politiek ben ik geen onbekende, omdat ik vanaf 2000 tot 2014 al in de gemeenteraad zat voor de CAP. Eerst als raadslid en later als fractievoorzitter. In 2018 werd ik opnieuw verkozen als raadslid en nadat de coalitie van CU en VVD ontplofte, ben ik wethouder geworden in de nieuw ontstane coalitie van CAP, CDA, SGP en VVD.  Mijn huidige taken als wethouder zijn Grondzaken / Openbare voorzieningen en Gebouwen / Openbare ruimte, Water en Wegen / Milieu, Duurzaamheid en Afval / Project Laakzone / Project Zuiderzee.

Mijn vakgebied – bouwkunde en grond-, weg- en waterbouw – komt mij goed van pas bij het werk. Bij de vele grote projecten in onze gemeente is gedegen kennis over de uitvoering van het bouwen en het beheersen van de kosten onmisbaar. Ook in onze gemeente moet betaalbaar wonen voor iedereen bereikbaar zijn. Buiten de politiek heb ik nog andere maatschappelijke functies gehad. Zo was ik penningmeester van WSV de Eendracht en had ik verschillende functies bij de vakbond. 

Ik ben politiek actief geworden, om de belangen van onze inwoners te behartigen. Burgers moeten serieus genomen worden en kunnen genieten van een prettige leefomgeving, waarin ruimte is voor sport, cultuur en persoonlijke ontwikkeling.

De reden dat ik gekozen heb voor de CAP is dat het de plaatselijke partij is die al sinds 1956 lokaal en sociaal is. Vrij en onafhankelijk. Wij zijn doeners, aanpakkers en zetten ons volledig in voor de belangen van onze burgers en dat is al ruim vijfenzestig jaar onze drijfveer. Ook de komende periode willen wij ons hier graag voor inzetten. CAP Dorpspartij –  Doet ’t gewoon. Voor ongs dârrep.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print