Skip to content

Bericht: BLAUWE ZONE

BLAUWE ZONE

Het duurde bijna vier jaar, maar op donderdagavond 3 november besloot de gemeenteraad dan toch tot het aanpakken van de parkeerdruk op het Schansplein en omgeving. Bewoners van het centrum, met name die van de Nieuwe Schans, die meermalen inspraken via hun 74-jarige buurtvereniging, verzochten al heel lang om maatregelen. De CAP (de Dorpspartij) lanceerde eerder al het voornemen om Schansplein, Nieuwe Schans en een stukje Oostsingel t.h.v. de Nieuwe Schans tot blauwe zone te verklaren, met een ontheffing voor de bewoners van genoemde locaties. Daar waren helaas echter niet alle partijen in de raad voor te vinden. Om diverse redenen wilde men daar niet aan. Het college van B&W ging zelfs nog verder en gaf in het raadsvoorstel aan in het betrokken gebied helemaal geen extra maatregelen te willen nemen. Dat zou maar ten koste gaan van parkeerruimte voor toeristen. De Nieuwe Schans was nu eenmaal gebouwd in een tijd dat er vrijwel geen auto’s waren, ergo er was weinig tot geen parkeerruimte en bewoners moesten daar alles afwegende maar mee dealen.

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel ‘Toekomstplan parkeren centrum 2022-2026’ kwam de CAP (de Dorpspartij) daarom met een amendement om toch een blauwe zone in te voeren voor het Schansplein en het gedeelte Nieuwe Schans, tussen Turfwal en Nieuwe Schans 30. 

Alfred de Graaf stelde het amendement op en lichtte het toe. Hij zei dat er sprake is van enorme parkeerdruk in het centrum, met name op en rond het Schansplein en dat het verrichte parkeeronderzoek de geschetste parkeerproblemen met name op en rond het Schansplein bevestigd had. Kortom dat de bewoners van dat deel van het centrum wel degelijk recht van spreken hadden. Alfred had het CDA, de SGP en de CU bereid gevonden het amendement mede te ondertekenen. Het college bij monde van wethouder Beukers ontraadde het amendement, maar na de beraadslagingen werd het toch unaniem (ook door de VVD) door de raad aangenomen.

Het college zal nu het besluit van de raad gaan uitvoeren en te zijner tijd zal er dus sprake zijn van een blauwe zone op het Schansplein en een stukje Nieuwe Schans, waar dan maximaal 2 uur geparkeerd mag worden met gebruikmaking van de bekende blauwe parkeerschijf. Voor bewoners rondom het Schansplein en die van de Nieuwe Schans geldt dan een ontheffing. 

Als het zover is zal de gemeente uitgebreid communiceren over het gebruikvan de blauwe zones in onze gemeente. Voor de bewoners rondom het Schansplein geldt dat zij nu (met ontheffing) meer kans hebben op nog een vrij plekje in de nabijheid van hun woning. En overdag kunnen winkelbezoekers er nog steeds gebruik van maken. Winkeliers en hun personeel zullen echter op zoek moeten naar een andere parkeerplaats voor hun auto’s. Maar zeg nou zelf, dat is ook in hun eigen belang, immers meer ruimte voor bezoekers.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print