Bijdrage van de CAP op de kadernota in de raadsvergadering van 2 juli 2015

Rita van de Groep:   Meneer de voorzitter,   We spreken vandaag met elkaar over de kadernota 2016. Wij ervaren het als een voorrecht om in een democratische bestel te leven met normen en waarden gebaseerd op de joods-christelijke traditie. Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, zorg voor ouderen en zwakkeren, onvoorwaardelijke inzet, ruimte voor ontwikkeling, zorg voor onze […]

Excuses De Bunschoter geaccepteerd

Na het plaatsen van ons Ingezonden in de editie van 15 mei 2015 en de reactie / excuses van de (hoofd)redactie is onzerzijds de lucht geklaard. Dank aan de Bunschoter voor het op waarde schatten van ons Ingezonden. Terecht, maar daarvoor ook respect..

Reactie op de krant van 1 en 8 mei

Ingezonden Aan de (hoofd)redactie van De Bunschoter, Als voorzitter van de CAP werd ik op vrijdag 1 mei jongstleden onaangenaam verrast door een artikel op de voorpagina van De Bunschoter. De kop in Telegraaf-chocoladeletters luidde: CAP krijgt in 2016 nieuwe naam. Het artikel ging verder over de resultaten van onderzoek naar de verkiezingsnederlaag van maart […]

Verslag ledenvergadering 21 april 2015

Op 21 april 2015 heeft de Christelijke Arbeiders Partij (CAP) haar 59e Algemene Ledenvergadering gehouden. Van de uitgenodigde leden waren er 16 stemgerechtigde leden aanwezig. 3 leden hadden zich afgemeld. Voor de pauze werden een aantal gebruikelijke verenigingsrechtelijke zaken afgehandeld. Zo werden de notulen van de vorig jaar op 22 april 2014 gehouden ALV ongewijzigd goedgekeurd. De […]

CAP 2.0 (persbericht februari 2015)

De CAP heeft de laatste maanden niet stil gezeten. Er is zoals bekend een commissie ingesteld door het bestuur van de CAP om de mogelijkheden te onderzoeken om tot een vernieuwde dorpspartij te komen. Er is tijdens dit werk ook een analyse gemaakt. Landelijk groeiden de lokale partijen, maar de CAP niet. Dit moest ergens […]

Uit de fractie

Na de zomervakantie is de politiek ook alweer een tijdje actief bezig. Voor de zomervakantie werd door de meerderheid van de raad besloten om de tarieven van de reiniging en rioolheffingen zodanig te berekenen dat dit per gezin op € 44,00 verhoging per jaar komt. De CAP heeft tegen deze verhoging gestemd. Opmerkelijk was en […]

CAP ONDERSTEUNT PROJECT KUNST MET BALLEN

Het tennisballenproject van Stef Vedder wordt een belangrijk kunstproject in 2014 en 2015. Een project waarin de culturele pijlers van Bunschoten Spakenburg worden uitgebeeld. Een project wat gedragen wordt door de gemeente maar waar, helaas door bezuinigingen van overheidswege, geen subsidie voor beschikbaar is. Dus zal het geld moeten worden opgebracht door sponsoring. Hiervoor zijn […]

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Op donderdag 27 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Voor de CAP zijn Rita van de Groep en Pieter de Vos raadslid, als burgerleden zijn Henk Bos, Dirk Koelewijn, Dirk de Graaf, Annet van de Geest, Gijp Kelderman en Jaap Koelewijn beëdigd. verslag door RTV Bunschoten Op 26 maart nam de CAP en de gemeente […]