Verslag ledenvergadering 21 april 2015

Op 21 april 2015 heeft de Christelijke Arbeiders Partij (CAP) haar 59e Algemene Ledenvergadering gehouden. Van de uitgenodigde leden waren er 16 stemgerechtigde leden aanwezig. 3 leden hadden zich afgemeld. Voor de pauze werden een aantal gebruikelijke verenigingsrechtelijke zaken afgehandeld. Zo werden de notulen van de vorig jaar op 22 april 2014 gehouden ALV ongewijzigd goedgekeurd. De […]

CAP 2.0 (persbericht februari 2015)

De CAP heeft de laatste maanden niet stil gezeten. Er is zoals bekend een commissie ingesteld door het bestuur van de CAP om de mogelijkheden te onderzoeken om tot een vernieuwde dorpspartij te komen. Er is tijdens dit werk ook een analyse gemaakt. Landelijk groeiden de lokale partijen, maar de CAP niet. Dit moest ergens […]

Uit de fractie

Na de zomervakantie is de politiek ook alweer een tijdje actief bezig. Voor de zomervakantie werd door de meerderheid van de raad besloten om de tarieven van de reiniging en rioolheffingen zodanig te berekenen dat dit per gezin op € 44,00 verhoging per jaar komt. De CAP heeft tegen deze verhoging gestemd. Opmerkelijk was en […]

CAP ONDERSTEUNT PROJECT KUNST MET BALLEN

Het tennisballenproject van Stef Vedder wordt een belangrijk kunstproject in 2014 en 2015. Een project waarin de culturele pijlers van Bunschoten Spakenburg worden uitgebeeld. Een project wat gedragen wordt door de gemeente maar waar, helaas door bezuinigingen van overheidswege, geen subsidie voor beschikbaar is. Dus zal het geld moeten worden opgebracht door sponsoring. Hiervoor zijn […]

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Op donderdag 27 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Voor de CAP zijn Rita van de Groep en Pieter de Vos raadslid, als burgerleden zijn Henk Bos, Dirk Koelewijn, Dirk de Graaf, Annet van de Geest, Gijp Kelderman en Jaap Koelewijn beëdigd. verslag door RTV Bunschoten Op 26 maart nam de CAP en de gemeente […]

Vertrek Rikkert Heinen

Afgelopen donderdagavond heeft het bestuur en de fractie van de CAP vergaderd en de verkiezingsuitslag besproken. Unaniem gaf de vergadering aan deze uitslag niet te hebben voorzien. Er is een uitvoerige analyse gemaakt naar de mogelijke oorzaken en gevolgen. Hier zal in de komende tijd nog de nodige aandacht aan worden besteed. Omdat het aantal […]

Uitslag 19 maart 2014

Dankbaar zijn we met de twee zetels die wij in de raad namens u mogen gaan bemensen. De CAP feliciteert de ChristenUnie, VVD, SVP en SGP met de winst. Wel viel voor ons de uitslag t.a.v. 2010 tegen, de CAP halveert. We zullen de komende dagen en weken intern kijken hoe we dit vorm geven. Blijf de […]