Wanprestatie

Gemeente / Waterschap – eerst ontkennen – schoorvoetend toegeven – daarna borstklopperij en dwangsommen – maar na veel en jaren praten – geen resultaten. #Westdijk #gajeschamen #hogesalarissenonwaardig https://www.ad.nl/dossier-vervuiling-westdijk/vervuilde-grond-westdijk-in-bunschoten-blijft-zeker-anderhalf-jaar-liggen~a55a2028/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR3hnopWtAqlPMcPoVxhq5XzHKfXP4uc0jD7s4scEEBQj_oo13_xFmaD19Q

Papieren tijgers.

Vergunning waardeloos en RUD nutteloos. Rechter + overheid papieren tijgers. Het stinkt nog niet genoeg. #biogas #omtegillen ‘Nog geen dwangsom voor biogascentrale in Bunschoten’ https://www.ad.nl/amersfoort/nog-geen-dwangsom-voor-biogascentrale-in-bunschoten~a9675f14/

Algemene ledenvergadering CAP 16 april 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering CAP, dinsdag 16 april 2019 Locatie: clubgebouw P.V. Ons Genoegen, Pr. Joh. Frisostraat 13.  Aanvang: 20:00 uur. Agenda: Opening door de voorzitter Vaststellen agenda / rond doen gaan presentielijst Vaststellen notulen ALV 17 april 2018 Verslag kascontrolecommissie Benoemen nieuw lid kascontrolecommissie Financieel jaarverslag en toelichting penningmeester Koffiepauze […]

2019 – Dat dus en nog veel meer…

Dat er in 2019 eindelijk betaalbaar gebouwd / gewoond kan worden. Dat het college de allerbelabberdste uitvoering van het afvalbeleid definitief de nek omdraait. Dat het college de raad voortaan serieus gaat nemen. Dat de stankoverlast van de biogasfabriek definitief een halt wordt toegeroepen. Dat dus en nog veel meer… […]

Page 1 Page 2 Page 3 Page 11